Lokale TeamUP middag

Vriend, vriendin, kennis, lid of anderszins geïnteresseerde,

Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij Overbetuwe. GroenLinks bouwt aan een beweging, ook lokaal timmeren we aan de weg. De fractie is in het afgelopen jaar verbreed en we zijn blij met de nieuwe mensen die zich de voorbije maanden bij ons hebben aangesloten. We willen graag gebruik maken van de kennis en het enthousiasme van ons netwerk, onze leden én hun vriendenkring onder het motto:

Wat wil jij veranderen in Overbetuwe?

Daarom organiseren we op zondag 29 januari en lokale TeamUP. Deze bijeenkomst start om 13.30 uur en zal duren tot 16.30. De middag vindt plaats bij ODE en zal worden afgesloten met een drankje. Doel is om ideeën te verzamelen die we het komende jaar én daarna kunnen gebruiken om Overbetuwe mooier te maken.

In het programma van deze middag willen we aandacht besteden aan drie onderwerpen.

Aan de groene tafel wordt gesproken over hoe Overbetuwe ingericht moet worden. Steekwoorden: ruimtelijke ordening, landschap, milieuvriendelijk vervoer / groen / landbouw/ biodiversiteit / megastallen. Park Lingezegen, Hemmen, fietspaden, recreatie.

Aan de rode tafel over werk, inkomen en zorg: participatie; overheid verwacht steeds meer zelfredzaamheid van mensen. Vinden we dit een goede ontwikkeling? Hoe willen we dit vormgeven? Hoe willen we het anders? Basisinkomen? Samenredzaamheid?

Aan de gele tafel over participatie. Lokale democratie / burgerparticipatie? Voel jij je gehoord door gemeente? Hoe wil jij je kunnen bemoeien met wat de gemeente beslist? Willen mensen wel invloed hebben? Wat wil je doen voor de gemeente / de samenleving?

 

Neem andere geïnteresseerden waarvan je weet dat ze een bijdrage kunnen leveren op het gebied van één van de tafels gerust mee, ook als ze geen lid zijn van GroenLinks. Het moet een creatieve en inhoudelijke middag worden die jou het gevoel geeft dat jij een bijdrage hebt kunnen leveren aan verandering in Overbetuwe en die ons het idee geeft dat we jou en je ideeën beter kennen.

Als voorbereiding kan je één concrete actie/idee bedenken. Vraag je af Wat wil ik bereiken?; Wat moet ik er voor doen en hoe gaan we het realiseren?

 

Samenvatting:

Wat:                TeamUP GroenLinks Overbetuwe

Onderwerp:    Wat wil jij veranderen in Overbetuwe

Datum:            Zondag 29 januari

Tijd:                13.30 tot 16.30 uur

Plaats:             Restaurant ODE; Dorpstraat 23; 6661 EE  Elst; 0481 – 371 828

 

We hopen dat we veel van jullie met je vrienden daar tegenkomen.

Tot dan!

Carla, Hanno, Mickel en Rik

Locatie

Dorpstraat 23
6661 EE Elst
Nederland