foto Rein Maassen

Rein Maassen

lid steunfractie

Ik ben Rein, 60 jaar en geboren en getogen in Valburg. Daar woon ik nu nog met mijn vrouw; onze kinderen zijn inmiddels allemaal het huis uit.

Ik werk in het dagelijks leven als projectmanager ICT bij de politie en ben bij GroenLinks fractie-ondersteuner  en vaste notulist van de fractievergaderingen. Ook houd ik me bezig met alles rond Knoop38 en de railterminal Gelderland.

GroenLinks past bij mij omdat de kernwaarden van GroenLinks voor een groot deel overeenkomen met mijn principes, zoals aandacht voor de mens en zijn leefomgeving, eerlijk delen, samen werken in je leef- en werkgemeenschap, en altijd zelf nadenken.

Mijn droom is dat de Gemeente Overbetuwe over 4 jaar door haar inwoners gezien en ervaren wordt als een Gemeente die klaar staat voor haar burgers en samen met hen tot oplossingen komt. Een gezonde duurzame leefomgeving, waar economie en milieu in balans zijn en waar het prettig wonen is. Een Gemeente waar niet van gezegd wordt: “ze doen toch wat ze zelf willen,” maar waar inwoners samen met de Gemeente tot gedragen besluiten komen, ook als die niet voor iedereen gunstig zijn.