foto Carla van Kerkhof

Carla van Kerkhof: “Ik neem deel aan het vrouwendebat op 8 maart!”

Ik ben blij met het initiatief van PvdA Overbetuwe om op 8 maart, internationale vrouwendag, een debat te organiseren voor alle topvrouwen op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ik ben mijzelf erg bewust van de invloed van de geschiedenis van de man-vrouw verhoudingen. Er wordt vaak gesproken over de vrouwonvriendelijk kant van de Islam maar ook in de christelijke religies die ten grondslag liggen aan de westelijke cultuur spelen vrouwonvriendelijke aspecten een rol. Neem bijvoorbeeld de Mariaverering; Mijn moeder heeft vroeger na haar kraambed vergiffenis moeten vragen omdat ze niet, zoals Maria zelf, een onbevlekte ontvangene was. Die tijd is gelukkig voorbij, maar ook in onze cultuur spelen een te negatief zelfbeeld en diepgewortelde bescheidenheid van veel vrouwen nog steeds een rol.

In de gemeentepolitiek zie je dat terug. Het is opvallend dat er in de Overbetuwe maar één vrouwelijke lijsttrekker is, namelijk Hanny van Brakel van de ChristenUnie, terwijl er toch meer bevlogen vrouwen in de Overbetuwse politiek actief zijn. Ik hoop een aantal van hen te ontmoeten tijdens het debat en misschien krijgen we de gelegenheid met elkaar uit te wisselen wat onze overwegingen zijn. Hoe kunnen we meer vrouwen motiveren om politiek actief te worden? Hebben de mannelijke kandidaten meer kwaliteiten, of zijn ze gewoon beter in het profileren van zichzelf? Wat kunnen wij, als eerste vrouwen op de lijst, doen om een voorbeeld te zijn?

We zijn er nog lang niet. Er zijn nog steeds te weinig vrouwen in topfuncties, de #metoo discussie wordt volop gevoerd, en er zijn te veel jonge vrouwen die minder werken dan hun man, om hun kinderen te geven wat ze nodig hebben. Het is tijd dat deze ouderwetse denkbeelden veranderen. Daar draag ik graag aan bij; ik ben er trots op dat ik 8 maart namens GroenLinks Overbetuwe aan het damesdebat mag deelnemen!