Gemeente heeft nieuwe bibliotheekvisie

In februari presenteerde het College van B&W een bibliotheekvisie, die samen met de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) is ontwikkeld. Reden voor deze visie is de financiële situatie van de OBGZ enerzijds en de behoefte aan vernieuwing anderzijds.

In februari presenteerde het College van B&W een bibliotheekvisie, die samen met de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) is ontwikkeld. Reden voor deze visie is de financiële situatie van de OBGZ enerzijds en de behoefte aan vernieuwing anderzijds.

De hoofdlijn in de visie is dat er kleine bibliotheken in zoveel mogelijk dorpskernen moeten komen. Ook moeten bij de bibliotheken zoveel mogelijk maatschappelijke functies samenkomen, maar uit de visie wordt niet duidelijk of dit in een school of een dorpshuis zou moeten zijn. Ook zal de bibliotheek geen verzameling boeken, dvd’s en cd’s meer zijn, maar wat wel is ook nog niet uitgewerkt. GroenLinks hoopt dat dit in het uitvoeringsplan wel concreet wordt.