Gemeente zegt Roundup in de ban te hebben gedaan

Onlangs verschenen in de media berichten over het middel Ultima, dat door gemeenten, bedrijven en burgers wordt gebruikt als onkruidverdelger. Onderzoekers van het kennis- en adviesbureau CLM hebben vastgesteld dat een risico vormt voor het drinkwater. Het chemische bestanddeel maleïne hydrazide spoelt weg in het oppervlaktewater en is daardoor gevaarlijk voor onze drinkwatervoorziening. Vewin, de brancheorganisatie van waterbedrijven, maakt zich hier grote zorgen om. De onderzoekers van CLM adviseren een verbod op Ultima.

Onlangs verschenen in de media berichten over het middel Ultima, dat door gemeenten, bedrijven en burgers wordt gebruikt als onkruidverdelger. Onderzoekers van het kennis- en adviesbureau CLM hebben vastgesteld dat een risico vormt voor het drinkwater. Het chemische bestanddeel maleïne hydrazide spoelt weg in het oppervlaktewater en is daardoor gevaarlijk voor onze drinkwatervoorziening. Vewin, de brancheorganisatie van waterbedrijven, maakt zich hier grote zorgen om. De onderzoekers van CLM adviseren een verbod op Ultima.

Ultima, dat sinds 2012 is toegestaan, is erg populair bij gemeentes omdat het een alternatief is voor Roundup. Roundup is echter omstreden omdat het werkzame bestanddeel Glycosaat mogelijk kankerverwekkend is.

Reden voor GroenLinks om te vragen hoe het staat met het gebruik van deze middelen door de gemeente. Want de gemeente heeft duurzaamheid als speerpunt en dient het goede voorbeeld te geven. Bij de beantwoording van de vragen gaf de gemeente aan niet eerder dan 2017 te willen stoppen met Roundup. Dit was reden om een motie in te dienen om het gebruik van Roundup eerder te beëindigen. Tijdens de raadsvergadering van 16 maart 2016 verzekerde wethouder Jan van Baal echter dat sinds 1 maart 2016 de gemeente zelf nergens meer Roundup gebruikt, waarna GroenLinks de motie introk.