Ondertussen in Overbetuwe (september 2016)

Het laatste nieuws uit de gemeente, voor u geselecteerd

Infrastructuur en mobiliteit

 • De bouwplannen voor het multifunctionele centrum (MFC) in Herveld en de uitbreiding van de wijk Molenzicht zitten muurvast. Voor het MFC is een stukje grond nodig dat in handen is van Projectontwikkelaar Klok en die wil in ruil daarvoor toestemming van de gemeente om te bouwen. Probleem is echter dat door Klok’s huidige bouwplannen de Valburgse molen minder wind gaat vangen. Volgens Klok is er nauwelijks effect, maar volgens de molenaars is dit effect veel groter. Volgens hen heeft de Betuweroute tot 9% minder wind geleid en het eerste deel van de wijk Molenzicht tot 19% minder wind.
 • Van de provincie mag er op het voormalige Intratuin-terrein in Elst geen bedrijfsruimte gebouwd worden, omdat er al genoeg bedrijfslocaties in de regio zijn, ook in Elst. Zoveel, dat de grond op bedrijventerreinen het afgelopen jaar weer minder waard was geworden. De gemeente is eigenwijs en wil in het bestemmingsplan de bouw toch mogelijk maken en stuurt daarmee aan op een confrontatie met de provincie Gelderland.
 • Er is geen bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan voor de Noordoever van de recreatieplas bij Slijk-Ewijk. Een aantal omwonenden en de nabijgelegen camping vreesden geluidsoverlast van Omnivents, dat onder andere gasten in terreinwagens en quads laat rondcrossen. Uit berekeningen blijkt echter dat de geluidshinder niet zal toenemen en binnen de normen valt.
 • Waterschap Rivierenland gaat de komende tijd zwakke plekken in de dijk bij Oosterhout, Slijk-Ewijk en Andelst in kaart brengen. Momenteel mag een dijk eens in de 1250 jaar doorbreken, maar de veiligheidsnormen worden strenger. Waarnemingen van dijkbewoners worden betrokken bij het onderzoek.
 • De laatste ontbrekende schakel in het snelfietspad Nijmegen-Arnhem wordt voor het einde van het jaar beklonken: een tunnel onder de Kattenlegerstraat. Nu moeten fietsers nog twee haakse bochten nemen om op het talud van een viaduct de straat over te steken. Met een tunnel parallel aan de snelweg wordt dat verleden tijd.

 

Wonen, zorg en welzijn

 • Zorgcomplex De Hoge Hof in Herveld krijgt na de zomer een opknapbeurt. Onderhoud was steeds uitgesteld in afwachting op nieuwbouwplannen, maar die zijn van de baan.
 • De diaconieën van vrijwel alle kerkelijke gezindten in Overbetuwe hebben in een gezamenlijke brief aan het College van B&W hun diepe teleurstelling geuit wegens het afschieten van een AZC in Overbetuwe.

 

Natuur, milieu en energie

 • Een boerderij aan de 1e Weteringsewal is als gevolg van de aanleg van het moerasachtige gebied Waterrijk-West in Park Lingezegen te drassig geworden. Na een uitspraak van de Raad van State moeten Waterschap Rivierenland en Park Lingezegen nu voor drainage gaan zorgen. Volgens de Raad van State heeft de gemeente Overbetuwe ook te weinig oog gehad voor de waterhuishoudkundige gevolgen van de ontwikkeling van Park Lingezegen.
 • Er komt een gezamenlijke procedure voor de vier Overbetuwse windmolens langs de A15. Op die manier hoeft niet voor elke windmolens apart een vergunning te hoeven aangevraagd en hoeven bezwaarmakers ook niet vier keer in actie te komen

 

Financiën en bestuur

 • Overbetuwe en Lingewaard gaan vanaf 1 januari 2017 gezamenlijk de belastingen innen. De afgelopen vijf jaar deed Lingewaard dit samen met Arnhem en na afloop van dit contract heeft deze gemeente nu voor Overbetuwe gekozen.
 • In Overbetuwekunnen inwoners eind dit jaar digitaal aangifte doen van burgerzaken. In heel Nederland moet dat eind 2018 kunnen, maar de gemeente wil dit eerder mogelijk maken.

 

Onderwijs, Cultuur, sport en recreatie

 • Door striktere regels is de toekomst van de Elster Paardenmarkt ongewis. Zo moeten paarden die naar het buitenland worden verhandeld binnenkort onder een afdak staan, wat overkapping van een groot deel van de Dorpsstraat tijdens de markt zou inhouden. Ook moet de volledige handel binnenkort worden geregistreerd, van koper tot verkoper. Volgens betrokkenen kan dit de nekslag voor de paardenmarkten in Nederland betekenen. De paardenmarkt in Elst kende dit jaar overigens een nieuwe indeling, waarbij het publiek niet meer achter de paarden langs loopt, maar voor. Dit vermindert de kans op ongelukken door achteruit trappende paarden.

 

Werk en economie