Opinie: Nostalgie??

Door Rient Ploeger

Ach, de wijkzuster van den Hurk! In het julinummer van ‘Onze Gruune Betuwe’ stond een nostalgisch stuk over de wijkzuster. Wie kende haar niet? Iedereen kende zuster van den Hurk en zuster van den Hurk kende iedereen. Maar de wereld is veranderd. Wie kent tegenwoordig nog de beroepskrachten? Beroepskrachten kennen niet meer iedereen.

De vergelijking tussen de zuster en de kernteams gaat mank. De kerntaak van de wijkzuster, lichamelijke verzorging, worden niet door de kernteams geregeld, zij hebben deze verantwoordelijkheid niet.

In de column wordt een denigrerend en onjuist beeld van de vrijwilligers neergezet. Vrijwilligers wordt de ‘professionele’ maat genomen. Citaat: ‘hoe goed ze hun werk ook doen, het zijn geen ‘professionals’. Daarmee wordt geoordeeld dat ze ‘niet goed genoeg zijn’. Inderdaad, als je vrijwilligers beoordeelt als beroepskrachten, zijn ze nooit goed genoeg.

Vroeger was natuurlijk alles beter. Ontwikkelingen maken niet altijd alles beter maar hulp dichter bij huis organiseren is een goed idee. Gelijkwaardige samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers draagt daaraan bij. Erkennen en respecteren van elkaars kwaliteiten is voorwaarde. Vrijwilligers zijn geen beroepskrachten, andersom ook niet. Aanvullend, niet concurrerend werken is het uitgangspunt.

In de column staan meer vreemde en onjuiste opvattingen:

  • Het is de vraag of ‘veelal hulpvragers niet naar de Kernteams gaan omdat ze dan geen ‘professional’ te spreken krijgen’. Waarop stoelt deze wijsheid ?
  • Het is onjuist dat ‘Kernteams grotendeels door vrijwilligers bemenst worden’. Er zijn meer beroepskrachten dan vrijwilligers.
  • ‘Vrijwilligers hebben niet de bevoegdheid deskundig advies te geven’. Mogen vrijwilligers alleen ondeskundig advies geven ?

In Overbetuwe wordt goed werk gedaan door vrijwilligers en door beroepskrachten. Het is jammer dat in het Groen Linkse Zuster van den Hurk Model, vrijwilligers niet de gelijkwaardige plaats krijgen die ze verdienen.

 

Rient Ploeger is voorzitter van Meldpunt Vrijwillige Thuishulp / Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe