Overbetuwe wordt Fairtrade Gemeente en gaat duurzaam inkopen

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad op 28 juni een motie van GroenLinks aangenomen om vanaf 2018 alleen nog maar duurzame producten, diensten en werkzaamheden in te kopen. Deze duurzame inkoop wordt zeer breed toegepast op alle gemeentelijke terreinen, zoals ICT, wegenbouw, gebouwen, energie, kantoorfaciliteiten en vervoersmiddelen die de gemeente gebruikt.

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad op 28 juni een motie van GroenLinks aangenomen om vanaf 2018 alleen nog maar duurzame producten, diensten en werkzaamheden in te kopen. Deze duurzame inkoop wordt zeer breed toegepast op alle gemeentelijke terreinen, zoals ICT, wegenbouw, gebouwen, energie, kantoorfaciliteiten en vervoersmiddelen die de gemeente gebruikt. Hoewel de gemeente zich via de Deelnameverklaring Programma Duurzaam Inkopen van SenterNovem een decennium geleden verbonden had aan de doelstelling om in 2015 100% duurzaam in te kopen via het programma duurzame inkoop, bleek dit grotendeels nog niet gerealiseerd. Zo gebruikt de gemeente nog steeds grijze stroom, zijn de etens- en drankwaren niet duurzaam of fairtrade en is het gemeentelijk wagenpark nog steeds fossiel.

Naast het verduurzamen van de inkoop gaat de gemeente op initiatief van GroenLinks streven naar het binnenhalen van de titel Fairtrade Gemeente. Een Fairtrade Gemeente is een gemeente waarbinnen niet alleen de gemeentelijke organisatie waar mogelijk fairt trade producten gebruiken, maar waar ook winkels en horeca fairtrade producten verkopen, winkels en organisaties fairtrade producten kopen en gebruiken, lokale media-aandacht voor fairtrade is en waar maatschappelijk verantwoord ondernemen gestimuleerd wordt. Een kickoff georganiseerd door de raadswerkgroep duurzaamheid moet hiertoe een eerste aanzet zijn. Zie ook http://www.fairtradegemeenten.nl/.