Nieuws van Brigitta Nijssen

GroenLinks en PvdA stellen raadsvragen over zoekgebieden voor duurzame energie

In het voorjaar presenteerden de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen concept-kaarten voor de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin staan de zoekgebieden voor het plaatsen van nieuwe zonnevelden en windmolens. Deze nieuwe gebieden met windmolens en zonnepanelen zijn nodig om het aandeel duurzame energie in de regio te laten voldoen aan de provinciale ambitie om 55% duurzame energie op te wekken in 2030.

Lees verder

Compliment aan burgermeester voor brief over vluchtelingenkinderen

De situatie in de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland gaat de gehele gemeenteraad van Overbetuwe aan het hart. Dat bleek ook tijdens de raadsvergadering van 10 maart 2020.  GroenLinks diende samen met CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en GBO een motie in om alleenreizende minderjarige vluchtelingen op te vangen. Het idee van de motie was om de regering een brief te sturen met de vraag om aan het verzoek van Griekenland om kinderen op te vangen tegemoet te komen, en deze motie werd gelukkig aangenomen.  Ook het college gaf bij monde van de burgemeester aan de motie te omarmen.

Lees verder

Enquête over buitenruimte; geef gemeente Overbetuwe een groen signaal!

De gemeente Overbetuwe is bezig met het schrijven van een nieuw ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’. In dit plan staat hoe de gemeente omgaat met de buitenruimte en wat de plannen zijn voor de komende 10 jaar. Wat is buitenruimte precies? Dat is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Je kunt denken aan straten en pleinen, maar ook parken, bermen en plantsoenen.

Lees verder

Carla van Kerkhof raadslid van de week!

Ons raadslid Carla van Kerkhof is door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgeroepen tot raadslid van de week! We zijn super trots op haar.

Het hele interview met Carla is hier te lezen.

Inloopavond duurzaamheid

Op donderdag 10 oktober was er een door de gemeente Overbetuwe georganiseerde inloopavond over duurzaamheid, met name gericht op ‘van het gas af’ gaan. Er waren diverse interessante stands met informatie te bekijken; van het klimaatakkoord via mogelijkheden voor financiering tot initiatieven die al gerealiseerd zijn in onze gemeente, er was veel te zien.

Huis-aan-huis in de Prins Hendrikstraat, Elst

Op zaterdag 7 september gingen Mickel en Brigitta langs de deuren in de Prins Hendrikstraat in Elst. Zij gingen, namens de fractie, luisteren wat er speelt in de straat en dan met name hoe men aankijkt tegen groen in de wijk en de voorgenomen kap van een aantal grote bomen.

Lees verder