Nieuws van Carla van Kerkhof

Compensatie eigen risico voor chronisch zieken

pillen

Naar aanleiding van het armoedebeleid is er op 25 juni 2019 door D66, GroenLinks en PvdA een motie ingediend; compensatie eigen risico chronisch zieken. Dit omdat de overheid de regeling die er bestond heeft afgeschaft.

Lees verder

Schrapdagen bureaucratie jeugdzorg; geen eindeloze protocollen meer

Op 4 september vond de 2e landelijke schrapdag bureaucratie in de jeugdzorg plaats. De schrapdagen zijn een initiatief van oud-minister Rita Verdonk en worden gedragen door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Per regio zijn jeugdzorgwerkers bij elkaar geroepen om aan te geven welke bureaucratische regels goede jeugdzorg belemmeren en geschrapt zouden kunnen worden. Het doel van de tweede schrapdag was om de bevindingen van de eerste schrapdag in mei te delen met bestuurders, politici en beleidsambtenaren.

Lees verder

Visie GroenLinks op de zorgplannen van Overbetuwe

Het voorstel van wethouder Engels is om de huidige zorgloketten op te heffen en te vervangen door één loket. Wij staan daar in principe positief tegenover. Op dit moment zijn er veel verschillende zorgloketten. Dat wil zeggen dat er nu voor één persoon of één gezin meerdere hulpverleningstrajecten los van elkaar actief kunnen zijn, wat vaak tot gevolg heeft dat hulpverleners langs elkaar werken en elkaars resultaten te niet doen.

Lees verder

Veranderingen binnen het doelgroepen vervoer

Op 2 april heeft de gemeenteraad van Overbetuwe ingestemd met het voorstel van het college om het doelgroepen vervoer, inclusief het leerlingenvervoer, onder te brengen in een regionale regeling van de regio Arnhem en Nijmegen. Tot nu toe werd het leerlingenvervoer van Overbetuwe en Lingewaard apart van de rest van de regio georganiseerd.

Lees verder

Hout snijden in de zorg

foto Carla van Kerkhof

Regelmatig krijg ik te horen dat ik als lokale politica te veel in ga op de uitvoering van de zorg. Als ik vraag waar het anders over zou moeten gaan krijg ik meestal het antwoord: “Wij begrijpen dan niet meer waar je het over hebt. ”

Lees verder