Nieuws van Hanneke Bruinsma

RTG: weg ermee!

Op 11 december werd in de raad gesproken over een brief van Provincie Gelderland over het voorontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland (RTG). Dit ontwerp gaat over de ontsluitingsweg, de aanpassing van de kruising met de Rijksweg Zuid en landschappelijke inpassing.

Lees verder

Begroting 2019: niet ambitieus genoeg

munten

Het gaat financieel goed in Overbetuwe. Dat blijkt ook weer uit de begroting van 2019 die begin november werd vastgesteld. Voor GroenLinks is het coalitieakkoord en de daaruit volgende begroting echter niet ambitieus genoeg. Er wordt te weinig werk gemaakt van de energietransitie, van het oplossen van de krapte op de woningmarkt en het verduurzamen van onze gemeente, inclusief huishoudens, instellingen en bedrijven.

Lees verder

Aftrap campagne verkiezingen Provinciale Staten

Hanneke en Brigitta op de markt

Op woensdag 20 maart 2019 is het tijd voor de Provinciale Staten verkiezingen. Uiteraard wil GroenLinks Gelderland daar goede resultaten boeken en dat vergt de nodige voorbereiding. Op zaterdag 27 oktober was de aftrap van de campagne. Brigitta en Hanneke gingen naar Arnhem om daarbij aanwezig te zijn.

Lees verder

Stemt GroenLinks nou tegen sociale huurwoningen?

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2018 kwam bij agendapunt 6 Driel, Fazantstraat-Korte Molenstraat aan de orde. In het bestemmingsplan staan 12 sociale huurappartementen, bedoeld voor urgentiehouders. En GroenLinks stemde tegen.

Lees verder

Raadsvergadering coalitieprogramma en Kadernota

munten

Op dinsdag 3 juli vergaderde de gemeenteraad over het coalitieprogramma en de Kadernota. Over het coalitieprogramma hebben wij al eerder geschreven dat GroenLinks er blij mee is. Er staan verschillende punten in die wij ook belangrijk vinden. Bijvoorbeeld meer betaalbare woningen, in elk dorp 1 plek waar je terecht kunt voor hulp, aandacht voor duurzaamheid en een vrij liggend fietspad langs de Linge.

Lees verder