Nieuws van Hanneke Bruinsma

Aftrap campagne verkiezingen Provinciale Staten

Hanneke en Brigitta op de markt

Op woensdag 20 maart 2019 is het tijd voor de Provinciale Staten verkiezingen. Uiteraard wil GroenLinks Gelderland daar goede resultaten boeken en dat vergt de nodige voorbereiding. Op zaterdag 27 oktober was de aftrap van de campagne. Brigitta en Hanneke gingen naar Arnhem om daarbij aanwezig te zijn.

Lees verder

Stemt GroenLinks nou tegen sociale huurwoningen?

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2018 kwam bij agendapunt 6 Driel, Fazantstraat-Korte Molenstraat aan de orde. In het bestemmingsplan staan 12 sociale huurappartementen, bedoeld voor urgentiehouders. En GroenLinks stemde tegen.

Lees verder

Raadsvergadering coalitieprogramma en Kadernota

munten

Op dinsdag 3 juli vergaderde de gemeenteraad over het coalitieprogramma en de Kadernota. Over het coalitieprogramma hebben wij al eerder geschreven dat GroenLinks er blij mee is. Er staan verschillende punten in die wij ook belangrijk vinden. Bijvoorbeeld meer betaalbare woningen, in elk dorp 1 plek waar je terecht kunt voor hulp, aandacht voor duurzaamheid en een vrij liggend fietspad langs de Linge.

Lees verder

Verslag ronde tafel gesprek Land van Tap

Op dinsdag 15 mei hebben we tijdens de politieke avond in het gemeentehuis een goed rondetafelgesprek gehad over het Land van Tap. Er waren omwonenden aan tafel, samen met ondernemers en een vertegenwoordiger van Centrum Management Elst. Zij hebben gedeeld hoe het Land van Tap vorm zou kunnen krijgen.

Lees verder