Nieuws van Hanno Krijgsman

Overbetuwe gaat eindelijk werk maken van sociale huurwoningen!

Handen samen

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad op 6 november 2018 een motie aangenomen om de bouw van sociale huurwoningen in Overbetuwe aan te jagen. De motie is een akkoord dat een aantal coalitie- en oppositiepartijen onder aanvoering van GroenLinks bereikte om de impasse rond het bouwen van sociale huurwoningen te doorbreken.

Lees verder

GroenLinks blijft werken aan verandering!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een prachtig verkiezingsprogramma geschreven waarvan we natuurlijk zoveel mogelijk willen verwezenlijken. En toen kwamen de eindeloze stroom raadsstukken, memo’s, inspraakreacties van inwoners, werkbezoeken, dorpsraadvergaderingen en talloze andere activiteiten op gang, waar wij iets mee ‘moeten’. Of is het willen? In ieder geval is het makkelijk om in al deze drukte onze eigen agenda te laten ondersneeuwen; de agenda met daarin wat wij zelf willen bereiken, los van wat er allemaal in de politieke actualiteit gebeurt.

Lees verder

Stop de verstening van het platteland

Overbetuwe heeft er een handje van: de beleidsregel functieverandering buitengebied te ruim toepassen. Deze ‘ruimte voor ruimte’ regeling houdt in dat boeren die stoppen hun stallen slopen en op de helft van het oorspronkelijke oppervlak maximaal 3 woningen mogen bouwen. Alles op eigen erf. Het aantal woningen hangt af van de oppervlakte aan stallen die gesloopt wordt. Bedoeling van de regel is tweezijdig: boeren die stoppen krijgen meer financiële armslag en hoeven zich geen zorgen te maken over hun oude dag, en verrommeling wordt tegengaan.

Lees verder

Overbetuwe nog niet transparant en open: Burgemeester snoert GroenLinks de mond

Wethouder van Baal heeft de Raad tijdens de voorronde van 21 augustus de gemeenteraad onjuist geïnformeerd over het nieuwbouwproject Valburg-Zuid. Van Baal stelde dat de monumentencommissie een positief advies heeft gegeven over het voornemen om de monumentale status van een monumentale boerderij, die moet wijken voor het Multifunctionele Centrum (MFC) Valburg, af te halen. Dit bleek niet zo te zijn. De monumentencommissie wil juist het monument behouden en integreren in het MFC. Hiermee heeft van Baal de Raad op het verkeerde been gezet.

Lees verder

In nieuwbouwprojecten nog steeds geen sociale woningbouw

De bouw van sociale huurwoningen in Overbetuwe stagneert al jaren. Dit komt doordat het vorige College van B&W (CDA, D66) en het huidige College (CDA, GBO, VVD) projectontwikkelaars geen kaders meegeeft om sociale huurwoningen te bouwen. Zij laten de projectontwikkelaars wegkomen met het verhaal dat ze verlies draaien als ze sociale huurwoningen moeten bouwen. GroenLinks heeft het College hier de afgelopen jaren talloze malen op aangesproken en gepleit voor een harde eis van 30% sociale woningbouw voor nieuwbouwprojecten. Helaas heeft met name het CDA dit steeds tegen gehouden.

Lees verder