Nieuws van Hanno Krijgsman

GroenLinks stelt vragen over het schone lucht akkoord en houtstook

De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. Daarom heeft de overheid begin 2020 het Schone Lucht Akkoord gesloten met 9 provincies en 47 gemeentes. De ondertekenaars stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016 en om toe te werken naar de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof in 2030. Hiervoor nemen de ondertekenaars maatregelen op het gebied van mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, houtstook, binnenvaart en havens, landbouw en bewustwording (participatie).

Lees verder

Evenementen en coronavirus

GroenLinks Overbetuwe kiest ervoor alle geplande evenementen voorlopig af te gelasten. Dit geldt voor onze Algemene Ledenvergadering, de lezing van Marc Siepman, de themabijeenkomst CO2 en stikstof, en ook al onze reguliere (steunfractie)vergaderingen.
Wanneer we dit weer hervatten is nu nog niet bekend, zodra we hier meer over weten hoor je uiteraard van ons.

GroenLinks: bouw meer goedkope huur- en koopwoningen

Hanno Krijgsman, ingezonden tekst in de Gelderlander

 “De bouwplannen en de woonbehoefte lopen steeds beter met elkaar in de pas” beweerde de gemeente Overbetuwe onlangs in De Gelderlander. Inderdaad, de plannen. Want in de praktijk is er de afgelopen 5 jaren juist helemaal niet gebouwd naar behoefte.

Lees verder

GroenLinks stemt in met huisvestingsverordening

Zolang er een tekort is aan sociale huurwoningen hebben we een huisvestingsverordening nodig. Hierin staat hoe de woningcorporaties in de gemeente om moeten gaan met de toewijzing van de schaarse sociale huurwoningen. GroenLinks heeft in de gemeenteraadsvergadering van 12 november ingestemd met deze huisvestingsverordening.

Lees verder

Pagina's