Nieuws van Hanno Krijgsman

Overbetuwe moet investeren in mensen, niet in stenen

Ondanks dat de gemeente op grote tekorten afstevent, blijft het college vasthouden aan populaire, grote projecten. Ten koste van kwetsbare mensen in de samenleving. Dit blijkt uit de Kaderbrief die in de raadsvergadering van 30 juni werd besproken. We zijn dan ook blij dat onze motie om al bij de begroting te kijken naar besparingsmogelijkheden en deze niet tot volgend jaar uit te stellen raadsbreed is aangenomen. Hoe eerder we bijsturen hoe beter.

Lees verder

GroenLinks stelt opnieuw vragen over schone lucht en houtstook

Op 30 maart heeft GroenLinks vragen gesteld over de houding van de gemeente ten opzichte van het Schone Luchtakkoord en houtstook. Uit de antwoorden van blijkt dat het college het niet nodig vindt om extra maateregelen door te voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit terwijl omliggende gemeenten dit wel doen en de Overbetuwse lucht niet uitblinkt in kwaliteit. Daarnaast wil het college geen extra inspanningen verrichten ten aanzien van houtstook omdat er weinig klachten binnen komen. Vooral dat laatste was voor ons reden om extra vragen te stellen.

Lees verder

Pagina's