Nieuws van Jan Harm Roseboom

Column; stikstofcrisis

Een jeugdvriend van mij zette op zijn Facebookpagina nog eens alle feiten op een rij over de stikstofcrisis. Wel zo handig als je een discussie wil voeren met een boer, een wegenbouwer, een aannemer of een gewone huisvrouw. Dacht ik optimistisch.

Lees verder

Burgerparticipatie

De rekenkamercommissie presenteerde onlangs een rapport over burgerparticipatie in de gemeente Overbetuwe. De conclusie van het rapport is dat het daar niet best mee is gesteld. Er ontbreekt een visie op de wijze waarop inwoners betrokken worden bij voor hen belangrijke onderwerpen en de opgestelde regels getuigen van een bestuurscentristische aanpak.

Lees verder