Nieuws van Manon Wille

Startnotitie Regionale EnergieStrategie (RES)

Landelijk zijn afspraken gemaakt over het ‘van het gas af’ en over het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (energietransitie naar hernieuwbare/duurzame energie). Om dit te realiseren is rond het Klimaatakkoord afgesproken dat elke regio moet bedenken hoe ze dat gaan doen. De gemeente Overbetuwe doet mee in de RES Arnhem-Nijmegen.

Lees verder