Wees zuinig met onze bomen!

Begin januari heeft het College van B&W besloten om dertien bomen in de prinses Beatrixstraat te kappen. Dit is strijd met het beleid van de gemeente. Het gaat hier om waardevolle bomen, die op een speciale lijst van bomen in de gemeente staan.

Het afwegingskader tussen laten staan en kappen, onderdeel van het beleid van de gemeente, geeft als eindafweging aan dat deze bomen behouden moeten. Het College wil hier echter van afwijken omdat bewoners zeggen veel overlast van de bomen te ondervinden. Met name bladluis zorgt voor een kleverige substantie die zich hecht aan geparkeerde auto’s en bij wind ook aan de ramen van huizen. GroenLinks neemt de overlast van omwonenden serieus en vindt tegelijkertijd dat de gemeente eerst andere maatregelen moet hebben geprobeerd alvorens tot kap over te gaan. Ook Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk betreurt de kap van de bomen. Zij tekent geen bezwaar aan omdat zij vindt dat ook de stem van de omwonenden belangrijk is. Wel hoopt de stichting dat de gemeente haar uiterste best doet om inwoners in een groene omgeving te blijven laten wonen.

Op raadsvragen van GroenLinks antwoordde het College dat zij het besluit niet gaat opschorten en de kap gewoon door laat gaan.