Valburg, Eimeren, Reeth en Homoet:

 • Geen Railterminal; de gemeente staat inwoners bij die zich tegen dit prestigeproject verzetten.

 • Zo snel mogelijk de Multifunctionele Accommodatie in Valburg realiseren, liefst met energiebesparende maatregelen waar de gemeente aan bij draagt.

 • Belbus of regiotaxi tegen gewoon OV-tarief in Eimeren en Homoet en op tijden dat de bus niet rijdt in Valburg. Onderzoek naar haalbaarheid van een treinhalte in Valburg.

 • Meer veiligheid rondom de school, een veiligere Tielsestraat en Kerkstraat en een 30 km-zone in heel Valburg.

 • Veilige fietsroutes tussen de dorpen, meer recreatieve wandel- en fietsroutes rondom de dorpen.

 • Meer betaalbare (huur)woningen, onder andere voor starters en senioren; nieuwbouwprojecten moeten een meerwaarde hebben voor de buurt of het dorp.

 • Verfraaiing van het landschap en het dorpscentrum van Valburg.

 • Een eigen energiecoöperatie zoals WATBETERS in Heteren.

 • Eén plek waar inwoners terecht kunnen met al hun hulpvragen.

 • Meer mogelijkheden voor de inwoners van Valburg, Eimeren en Homoet om mee te beslissen over hun straat, wijk en dorp.

 

Zetten en Hemmen:

 • Vergroening en boetiekwinkels in het winkelhart van Zetten.

 • Meer veiligheid rondom de scholen en een veiligere Hoofdstraat in Zetten; een 30 km-zone in Hemmen.

 • Behoud van het dorpshuis in Hemmen; de Wanmolen veranderen in een multifunctioneel centrum waar maatschappelijke functies als ontmoeten, zorg, bibliotheek, bewegen en cultuur samenkomen.

 • Meer betaalbare (huur)woningen.

 • Nieuwbouwprojecten die een meerwaarde bieden aan de wijk of het dorp, zoals een ecologische wijk aan de Veldstraat in Zetten.

 • Inspraakproces rond begraafplaats opnieuw uitvoeren en samen met omwonenden zoeken naar de beste locatie.

 • Veilige fietsroutes tussen Zetten/Hemmen en omliggende dorpen.

 • Meer recreatieve wandel- en fietsroutes rondom Zetten/Hemmen.

 • Een eigen energiecoöperatie zoals WATBETERS in Heteren.

 • Ondersteuning van initiatieven die zorgen voor sociale samenhang in het dorp

 • Eén plek waar inwoners terecht kunnen met al hun hulpvragen.

 • Meer mogelijkheden voor Zettenaren en Hemmenaren om mee te beslissen over hun straat, wijk en dorp.

 

Driel:

 • Herplant van bomen in de Vogelbuurt, fruitbomen in de Kerkstraat

 • Behoud van (winkel)voorzieningen, steun voor clubs als de harmonie en de voetbalvereniging die zorgen voor sociale samenhang

 • Opzet een jongerenvoorziening in samenwerking met jongeren en andere dorpsbewoners, meer begeleiding voor jongeren

 • Meer veiligheid rondom de scholen, vrachtverkeer door de dorpskern weren, heel Driel een 30 km-zone.

 • Veilige fietsroutes tussen Driel en omliggende dorpen.

 • Ondersteuning van initiatieven die zorgen voor sociale samenhang in het dorp

 • Meer betaalbare (huur)woningen, nieuwbouwprojecten die een meerwaarde bieden aan de wijk of het dorp

 • Meer recreatieve wandel- en fietsroutes rondom Driel.

 • Een eigen energiecoöperatie zoals WATBETERS in Heteren.

 • Eén plek waar inwoners terecht kunnen met al hun hulpvragen.

 • Meer mogelijkheden voor Drielenaren om mee te beslissen over hun straat, wijk en dorp.

 

Randwijk:

 • Ondersteuning van initiatieven die zorgen voor sociale samenhang in het dorp

 • Meer veiligheid rondom de school, heel Randwijk een 30 km-zone.

 • Veilige fietsroutes tussen Randwijk en omliggende dorpen.

 • Meer recreatieve wandel- en fietsroutes rondom Randwijk.

 • Een eigen energiecoöperatie zoals WATBETERS in Heteren.

 • Eén plek waar inwoners terecht kunnen met al hun hulpvragen.

 • Meer mogelijkheden voor Randwijkers om mee te beslissen over hun straat, wijk en dorp.

 

Heteren:

 • Een hart van Heteren met winkels en geen woningen op de begane grond

 • Realisatie van de groene entree van Heteren

 • Meer veiligheid rondom de scholen en een veiliger Flessestraat

 • Veilige fietsroutes tussen Heteren en omliggende dorpen.

 • Meer betaalbare (huur)woningen

 • Nieuwbouwprojecten die een meerwaarde bieden aan de wijk of het dorp

 • Meer recreatieve wandel- en fietsroutes rondom Heteren.

 • Ondersteuning van initiatieven die zorgen voor sociale samenhang in het dorp

 • Eén plek waar inwoners terecht kunnen met al hun hulpvragen.

 • Meer mogelijkheden voor Heterenaren om mee te beslissen over hun straat, wijk en dorp.

 

Oosterhout:

 • Realisatie van een multifunctionele accommodatie in en rond de kerk.

 • Herstellen van de busverbinding door Oosterhout

 • Meer veiligheid rondom de school

 • Veilige fietsroutes tussen Oosterhout en omliggende dorpen.

 • Meer betaalbare (huur)woningen, nieuwbouwprojecten die een meerwaarde bieden aan de wijk of het dorp

 • Meer recreatieve wandel- en fietsroutes rondom Oosterhout.

 • Ondersteuning van initiatieven die zorgen voor sociale samenhang in het dorp

 • Eén plek waar inwoners terecht kunnen met al hun hulpvragen.

 • Een eigen energiecoöperatie zoals WATBETERS in Heteren.

 • Meer mogelijkheden voor Oosterhouters om mee te beslissen over hun straat, wijk en dorp.

 

Elst:

 • Samen met bewoners en ondernemers een aantrekkelijke autovrije Dorpsstraat creëren, zonder dat dit ten koste gaat van de omzet.

 • De veiligheid bij de Albert Heijn op de Valburgseweg zo snel mogelijk aanpakken

 • Meer veiligheid rondom de scholen

 • Het nieuwe gemeentehuis wordt energieneutraal

 • Geen bebouwing op de Vinkenhof, volgens afspraak bouwen we eerst op de Pas voor er andere open gebieden in Elst bebouwd worden

 • (fiets)veiligheid van het stationsgebied verbeteren

 • Een veilige fietsroute tussen Elst en Nijmegen en tussen Elst en de andere dorpen in de gemeente.

 • Meer recreatieve wandel- en fietsroutes rondom Elst.

 • Eén plek waar inwoners terecht kunnen met al hun hulpvragen.

 • Ondersteuning van initiatieven die zorgen voor sociale samenhang in het dorp

 • Een eigen energiecoöperatie zoals WATBETERS in Heteren.

 • Meer mogelijkheden voor Elstenaren om mee te beslissen over hun straat, wijk en dorp.

 • Meer betaalbare (huur)woningen, nieuwbouwprojecten die een meerwaarde bieden aan de wijk of het dorp

 • De openbare bibliotheek gaat zich ontwikkelen tot ontmoetingsplaats. We gaan het meer gebruiken als podium voor kunst en cultuur.

 • Meer mogelijkheden voor Elstenaren om mee te beslissen over hun straat, wijk en dorp.

 

Herveld-Andelst:

 • Meer veiligheid rondom de scholen

 • Opknappen van het dorpshuis tot een multifunctioneel centrum waar maatschappelijke functies als ontmoeten, zorg, bibliotheek, bewegen en cultuur samenkomen.

 • Meer betaalbare (huur)woningen.

 • Nieuwbouwprojecten die een meerwaarde bieden aan de wijk het dorp

 • Ondersteuning van initiatieven die zorgen voor sociale samenhang in het dorp

 • Veilige fietsroutes tussen Herveld/Andelst en omliggende dorpen.

 • Meer recreatieve wandel- en fietsroutes rondom Herveld/Anders.

 • Een eigen energiecoöperatie zoals WATBETERS in Heteren.

 • Eén plek waar inwoners terecht kunnen met al hun hulpvragen.

 • Meer mogelijkheden voor inwoners van Herveld/Andelst om mee te beslissen over hun straat en hun dorp.