Bereikbare dorpen

GroenLinks wil dat Overbetuwe uiterlijk in 2030 een energieneutrale gemeente is, waarin we ons verplaatsen op een duurzame manier. Dat is 20 jaar eerder dan de huidige doelstelling zoals vastgelegd in de Routekaart Duurzaam Overbetuwe. Fietsen, wandelen en ander langzaam verkeer krijgt alle ruimte om veilig te bewegen. Als we sneller willen gaan, gebruiken we het openbaar vervoer en zero-emissions voertuigen.

Met al dit vervoer zijn de dorpen onderling goed bereikbaar. De nadruk ligt daarbij op de bereikbaarheid van de grotere dorpen (Heteren, Zetten-Andelst en Elst) vanuit de kleinere dorpen en de grotere dorpen onderling. We breiden het fietsnetwerk flink uit, zodat alle dorpen met elkaar verbonden zijn door vrijliggende fietspaden, fietssnelwegen en fietsstraten, voorzien van een geschikt wegdek. Om (auto)mobiliteit te verminderen of te voorkomen, handhaven we de basisvoorzieningen in alle dorpen en stimuleren we dienstverlening via internet.