Iedereen doet mee

GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons uitgangspunt: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf. We willen dat de gemeente openstaat voor experimenten en beter gaat letten op de uitstroom naar werk. Zo kunnen we leren wat werkt en wat beter kan. Speciale aandacht op de arbeidsmarkt gaat uit naar jongeren, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij mogen rekenen op extra inzet van de gemeente om hun kansen op betaalde arbeid te vergroten.
 
 
Eerlijk delen

Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of een laag salaris uit een baan volwaardig kunnen meedoen. Dat geldt ook voor kinderen uit deze gezinnen: zij kunnen sporten, de bioscoop of een muziekvereniging bezoeken. Gemeentelijke regelingen die mensen met een laag inkomen helpen moeten simpel en gebruiksvriendelijk zijn.
 
 
Duurzame economie

GroenLinks staat daarnaast voor een economie die schone, groene en duurzame bedrijven trekt. Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de lokale werkgelegenheid. In onze gemeente werken ook veel mensen als zelfstandige. De gemeente helpt hen met informatie over het ondernemerschap en zij zorgt ervoor dat we werkplaatsen en flexplekken voor zzp’ers in leegstaande panden inrichten. Voor bedrijven met duurzame producten of duurzame dienstverlening maken we het extra aantrekkelijk om zich in Overbetuwe te vestigen.