Voorrang voor sociale woningbouw

Doordat GroenLinks de afgelopen jaren verschillende keren het grote tekort aan sociale huurwoningen aankaartte, is het eind 2017 beleid geworden er bij nieuwbouw minimaal 30% sociale woningbouw moet komen en dat de gemeente eigen grond voortaan goedkoop aan woningcorporaties aanbiedt.

 

Verbetering fietsverbindingen

Sinds het aantreden van de huidige raad in 2014 liet GroenLinks bijna geen raadsvergadering voorbijgaan zonder te wijzen op knelpunten voor fietsers. In 2016 kreeg GroenLinks bijval in de media en kon het College niet achterblijven. Eind 2017 volgde een nota ‘Overbetuwe fietst verder’ met daarin een aanzet tot verbetering van de fietsroutes in Overbetuwe.

 

Naar een aardgasvrije gemeente

In november 2017 diende GroenLinks een motie in om in nieuwe wijken geen aardgasaansluitingen te maken en om een stappenplan op te stellen om bestaande wijken van het aardgas los te koppelen en alternatieve verwarmingssystemen toe te passen. Dit initiatief werd door alle andere partijen gesteund.

 

Integrale aanpak in de zorg

Bij vrijwel elke discussie over de zorg heeft GroenLinks aangekaart dat een probleem (bijvoorbeeld schulden, schoolverlaten, huiselijk geweld, enzovoorts) vaak meerdere oorzaken heeft.  Al deze oorzaken moeten tegelijk worden aangepakt om problemen bij mensen effectief te verhelpen. Steeds meer andere partijen en ook het College wijzen nu op de noodzaak van een integrale aanpak in de zorg.

 

Geen hek rond brede school in Heteren

Eind 2014 besloot het College dat er een hoog hek rond brede school De Vogeltuin in Heteren moest komen om overlast van spelende jeugd te voorkomen. Vrijwel de hele buurt keerde zich tegen dit plan en vond dat het College toegaf aan een handvol klagers. Het College stelde het besluit uit en van uitstel kwam in 2015 afstel.

 

Verder…

GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat er regelingen voor sport, kunst & cultuur voor minima kwamen en dat de positie en rol van de sociale kernteams versterkt is.

Daarnaast is de gemeente op ons initiatief overgegaan op 100% duurzame inkoop en is zij doordrongen van de noodzaak van maatregelen tegen klimaatveranderingen.

Ook hebben wij ervoor gezorgd dat de veiligheid rondom scholen is verbeterd, dat de gemeente geen gebruik meer maakt van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup en er een duidelijker beleid voor de kap van bomen is gekomen.

Tenslotte hebben wij bijgedragen aan het verbeteren van de inspraak over de begraafplaats in Zetten en aan verbetering van de kwaliteit van raadsvoorstellen.