Wij willen dat Overbetuwe haar identiteit als gezonde, schone woonomgeving behoudt en handhaven het groene en levendige karakter van onze gemeente. Natuur en kleinschalige landbouw versterken elkaar. We verbinden het groen binnen en buiten de dorpen, want ook dieren moeten zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen verspreiden. Zo kan iedereen van ons mooie landschap genieten en gaan natuur en ontspanning hand in hand. Hiertoe willen we onder andere akkerranden beplanten met wilde bloemen om het insectenleven te stimuleren. We behouden kleinschalige landbouw en we stimuleren variatie van agrarische bedrijven, voor de omslag naar duurzame landbouw helpt de gemeente bij subsidieaanvragen.

 In onze CO2-neutrale gemeente gebruiken we zo weinig mogelijk energie en de energie die we opwekken is duurzaam. Onze huizen en andere gebouwen gebruiken zo weinig mogelijk energie en die energie moet hernieuwbaar zijn. Nieuwbouw vindt plaats naar de laatste inzichten, zoals gasloos en ‘nul-op-de-meter’. Bij renovatie worden de woningen zo energiezuinig mogelijk. Dit geldt voor zowel woningen van woningcorporaties als voor woningen van particulieren. We passen innovatieve maatregelen voor duurzaam wonen toe. Als de technologie nog niet klaar is voor massale toepassing, starten we pilots om de technologie te testen.