Eigen kracht door sterke samenwerking

Eigen kracht betekent dat we mensen helpen (weer) in hun kracht te komen. In Overbetuwe is goede zorg dicht bij huis geregeld en toegankelijk voor iedereen. Iedereen weet waar hij terecht kan en krijgt zo snel mogelijk hulp. Het aantal hulpverleners waarmee je als inwoner te maken krijgt is zo beperkt mogelijk. De hulpvraag staat centraal en regelgeving is ondersteunend aan deze hulpvraag.
 
De jeugd in zijn kracht

In Overbetuwe kunnen kinderen en jongeren zich optimaal ontwikkelen. Kinderen en jongeren krijgen de ruimte om op te groeien vanuit de waarden en normen die passen bij hun eigen achtergrond. Er is een stevig vangnet wanneer zij vastlopen in hun ontwikkeling of wanneer hun ouders het zelf niet redden. Samen met de ouders en vertrouwde personen uit de omgeving van het kind zoeken we naar passende oplossingen.

 
De kracht in de omgeving

Overbetuwe heeft een rijke historie als het gaat om vrijwilligers en liefdadigheidswerk. Veel organisaties zijn actief in het bijstaan van anderen. GroenLinks koestert deze historie en wil deze organisaties ondersteunen. In onze gemeente ontwikkelen en ondersteunen we nieuwe burgerinitiatieven, die aansluiten bij de huidige behoefte van bewoners en de sociale samenhang versterken. Inwoners van Overbetuwe voelen zich gehoord en iedere inwoner van Overbetuwe draagt op zijn eigen manier een steentje bij.