Inwoners van buurtschap Reeth hebben het afgelopen jaar fel weerstand geboden tegen het besluit om de Railterminal Gelderland (RTG) in hun achtertuin mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat ter hoogte van Reeth aan de Betuweroute een railterminal wordt gebouwd. Hier worden containers van het vrachtvervoer op treinen gezet richting het oosten en zuiden van Europa en omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat er iedere 2 minuten een vrachtwagen vanuit de RTG langs Reeth naar de snelweg rijdt. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dat het toch doorging. GroenLinks is daar, zacht gezegd, niet blij mee.

Tijdens de bespreking van de kaders over afspraken met provincie Gelderland eind 2017 in de gemeente vroegen we om bijstelling op vier punten:

  1. Er is nog nooit een afwegingskader besproken in de gemeenteraad voor de precieze plek en de ontsluiting van de railterminal. Zorg dat er een kader komt en maak daarna die keuze pas.
  2. Geef inwoners meer regie en een sterkere rol in het proces na dit besluit en de middelen om die regie te kunnen nemen.
  3. Zorg dat de gemeente als partij wordt gepositioneerd tussen inwoners en provincie Gelderland. Laat de gemeente een bestemmingsplan realiseren in plaats van dat de initiatiefnemer zelf een inpassingsplan maakt.
  4. De gemeenteraad moet het afsprakenkader dat wordt gemaakt bespreken en van zienswijzen kunnen voorzien.

Nu deze aanpassingen niet zijn gevolgt is het geduld van GroenLinks Overbetuwe op. Het plan levert nauwelijks banen, veel overlast en aantasting van de leefomgeving. Gemeente Overbetuwe moet snel stappen zetten om toezeggingen die gedaan zijn aan de inwoners van Reeth na te komen en zorgen dat in het vervolgtraject echt inwonersparticipatie een plek krijgt.