open access

Zeggenschap

In Overbetuwe hebben inwoners wat te zeggen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. GroenLinks wil dat mensen mee kunnen praten, denken en beslissen over de onderwerpen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert.

Samen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen in Overbetuwe. We zorgen ervoor dat iedereen zich gehoord voelt: mondige inwoners die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. In een open gemeente stelt de lokale overheid zich dienstbaar en betrokken op. GroenLinks vindt het van groot belang dat de gemeente op de hoogte is van wat er speelt onder haar inwoners. We willen ruimte voor experimenten voor initiatieven vanuit de samenleving. Open betekent ook eerlijk zijn over wat niet kan. GroenLinks wil daarom duidelijkheid over de mate van inspraak die inwoners hebben bij besluitvorming.