Uitgelicht

GroenLinks Overbetuwe staat voor een gemeente waarin we onze welvaart eerlijk delen, waar jong en oud menselijke zorg krijgen, waarin we ervoor zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen genieten van een mooie, schone en leefbare wereld en waarin inwoners voldoende zeggenschap over hun eigen leefomgeving hebben. Hiervoor is een politiek nodig die inwoners intensief bij de besluiten betrekt. Een politiek die beslissingen aan inwoners durft over te laten. En een politiek die initiatieven van inwoners helpt te ontplooien en tot wasdom te komen. In Overbetuwe gaat het niet slecht, maar het kan nog veel beter.

 

Eerlijk delen

 • Meer ondersteuning voor mensen met lage inkomens.

 • Meer sociale woningbouw.

 • Iedereen kan deelnemen aan sport, kunst en cultuur.

 • Iedereen kan op een zinvolle manier meedoen aan de samenleving.

 

Menselijke zorg

 • In elk dorp en in elke wijk één plek waar jeterecht kunt als je hulp nodig hebt.

 • Snelle en effectieve hulpverlening door vaste hulpverleners en minder bureaucratie.

 • Hhulpverleners krijgen meer tijd voor hun cliënten.

 • Investeren in ontmoetingscentra voor jong en oud.

 

Duurzame toekomst

 • Een CO2-neutrale gemeente in 2030 met minimaal energiegebruik en maximale opwekking van duurzame energie.

 • Ruim baan voor veilig fietsen en spelen.

 • Meer groen en water in dorpen en wijken.

 • Alle natuurgebieden met elkaar verbinden door akkerranden, groenstroken en verbindingszones.

 

Zeggenschap

 • Meer mogelijkheden om mee te beslissen over je eigen leefomgeving.

 • Een gemeente waarin alle inwoners zich gehoord voelen.

 • Ruimte en ondersteuning voor inwoners die initiatieven en activiteiten ontwikkelen.

 • Begrijpelijke en gemakkelijk vindbare informatie van de gemeente.

Het volledige verkiezingsprogramma kunt u onderaan deze pagina vinden.