foto Mickel Langeveld

Mickel Langeveld

lid steunfractie en campagneteam

Ik ben Mickel, 49 jaar oud en ik ben ongeveer 20 jaar geleden naar Elst verhuisd. Ik ben vader van drie meiden en ik woon inmiddels meer dan 25 jaar samen met José. Verder werk ik als informatiemanager bij het Kadaster en zorg dat de digitale ondersteuning voor de nieuwe omgevingswet goed zal landen in Nederland. Ik vind het mooi om kennis op te doen van nieuwe innovatieve ontwikkelingen, via boeken, sociale media en in gesprekken. Dat is mijn werk én mijn hobby.

GroenLinks geeft mij het gevoel dat ik relevant kan zijn in de wereld waar ik deel van uitmaak. Dat is belangrijk voor me en daarom ben ik sinds 12 jaar gemeenteraadslid. Ook was ik langere tijd fractievoorzitter; afgelopen voorjaar heb ik het stokje overgedragen aan Hanno.

De komende vier jaar wil ik ervoor gaan dat de gemeente Overbetuwe stappen zet om beter te luisteren naar haar inwoners en van daaruit diezelfde inwoners gaat verbazen.