Standpunten

Financien en bestuur

GroenLinks wil dat Overbetuwe de meest open gemeente van de regio Arnhem-Nijmegen wordt. De gemeente moet klaarstaan voor haar inwoners. Dit betekent dat de gemeentelijke organisatie gericht moet zijn op dienstverlening aan haar burgers. De burgers zijn geen klanten van een gemeentelijk loket, maar actieve bewoners. De gemeente moet hen aan zich binden en hen stimuleren om op een goede manier samen te leven en om creatieve activiteiten te ontplooien. GroenLinks wil dit bereiken door de burgers op interactieve wijze meer inspraak te geven, door het creëren van een transparante bestuurscultuur binnen een open en dienstverlenende gemeentelijke organisatie en door het stimuleren van creatieve en samenbindende activiteiten.

Zorg en welzijn

GroenLinks wil dat Overbetuwe de sociaalste gemeente van de regio Arnhem-Nijmegen wordt. We willen dat mensen, die hulp nodig hebben, de eigen regie houden over hun leven en willen kleinschalige sociale samenhang stimuleren. De sociale kernteams moeten hierin een grote rol spelen: in elk dorp moet een sociaal kernteam komen waar mensen, die (tijdelijk) hulp nodig hebben, terecht kunnen met vragen en de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Natuur, milieu en schone energie

GroenLinks wil dat Overbetuwe de groenste gemeente van de regio Arnhem-Nijmegen wordt. We willen een verbindend netwerk van natuur door heel de gemeente creëren, bedoeld voor flora en fauna en om te recreëren. Dit netwerk biedt mogelijkheden voor de uitbouw van een kleinschalige, groene toeristische infrastructuur.

We willen ervoor zorgen dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal is. Windmolens moeten de ruimte krijgen en de gemeente moet inwoners helpen om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen. We willen milieuvriendelijk vervoer (fietsen, wandelen, elektrisch rijden, openbaar vervoer) zoveel mogelijk stimuleren en het gebruik van vervuilend vervoer afremmen.

Werk, onderneming en economie

GroenLinks wil dat Overbetuwe hoog inzet op innovatieve duurzame bedrijvigheid. Op die manier kunnen we zorgen voor voldoende langdurige groene werkgelegenheid.

Toch zullen er altijd mensen zijn die (tijdelijk) niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Hen willen we ruimhartig ondersteunen en de kansen laten benutten om zich nuttig te maken in onze gemeente.