Zonnebloem

Samen aan zet!

Hier vind u het coalitieprogramma op hoofdlijnen van Gemeentebelangen, CDA en GroenLinks.

Lees meer
geld

Basisinkomen

GroenLinks streeft in de landelijke politiek naar het stapsgewijs invoeren – binnen acht jaar – van een onvoorwaardelijk basisinkomen, voor iedereen.

Lees meer
contact

Bereikbaar bestuur

GroenLinks kiest voor een open en transparante bestuursstijl waarbij proactief de samenwerking wordt gezocht met inwoners, organisaties, ondernemers en andere...

Lees meer
circulaire economie

Circulaire economie

We maken werk van een lokale circulaire economie. We zijn er op gericht dat wat we lokaal produceren en bouwen zoveel mogelijk weer als grondstof te gebruiken...

Lees meer
hondjes

Dierenwelzijn

Niet alleen het geluk en welzijn van mensen vinden we belangrijk, maar ook dat van dieren. Dierenwelzijn gaat over het leven dat dieren hebben en hoe ze...

Lees meer
dromen

Droombeeld

Het wordt steeds duidelijker dat we niet op de oude voet verder kunnen. Dat brengt te veel risico’s met zich mee voor onze aarde, ons bestaan en ons welzijn...

Lees meer
zonnepanelen

Duurzaam leven

GroenLinks wil een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Lees meer
kabouterhuis

Fijn wonen

GroenLinks wil dat inwoners van Overbetuwe in een geschikte woning kunnen wonen in een groene, gezonde en (verkeers)veilige leefomgeving.

Lees meer
luchtfoto

Leefbare dorpen en buurtschappen

Overbetuwe is een gemeente die bestaat uit prachtige dorpen en buurtschappen met ieder hun eigen karakter en kleur.

Lees meer
overslag

Railterminal Gelderland

Hoewel GroenLinks Overbetuwe voorstander is van het van de weg halen van vrachtverkeer ten gunste van vervoer per spoor, zijn wij pertinent tegen de komst van...

Lees meer
Mensen in het park

Welbevinden

GroenLinks wil de sociale uitdagingen binnen de gemeente in samenhang oplossen.

Lees meer