Nieuws

Stemt GroenLinks nou tegen sociale huurwoningen?

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober 2018 kwam bij agendapunt 6 Driel, Fazantstraat-Korte Molenstraat aan de orde. In het bestemmingsplan staan 12 sociale huurappartementen, bedoeld voor urgentiehouders. En GroenLinks stemde tegen.

Lees verder

GroenLinks Overbetuwe op Tournee in Driel

Op vrijdag 28 september was er een nieuwe editie van GroenLinks Overbetuwe op Tournee. Deze keer waren we in Driel. We werden gastvrij ontvangen in de Huiskamer, een initiatief van mensen uit de Vogelbuurt, volledig gerund door vrijwilligers. Een klein, maar goed voorbereid, groepje mensen uit Driel heeft ons daar verteld over wat er speelt in hun dorp en waar ze zich zorgen over maken.

Stop de verstening van het platteland

Overbetuwe heeft er een handje van: de beleidsregel functieverandering buitengebied te ruim toepassen. Deze ‘ruimte voor ruimte’ regeling houdt in dat boeren die stoppen hun stallen slopen en op de helft van het oorspronkelijke oppervlak maximaal 3 woningen mogen bouwen. Alles op eigen erf. Het aantal woningen hangt af van de oppervlakte aan stallen die gesloopt wordt. Bedoeling van de regel is tweezijdig: boeren die stoppen krijgen meer financiële armslag en hoeven zich geen zorgen te maken over hun oude dag, en verrommeling wordt tegengaan.

Lees verder

Overbetuwe nog niet transparant en open: Burgemeester snoert GroenLinks de mond

Wethouder van Baal heeft de Raad tijdens de voorronde van 21 augustus de gemeenteraad onjuist geïnformeerd over het nieuwbouwproject Valburg-Zuid. Van Baal stelde dat de monumentencommissie een positief advies heeft gegeven over het voornemen om de monumentale status van een monumentale boerderij, die moet wijken voor het Multifunctionele Centrum (MFC) Valburg, af te halen. Dit bleek niet zo te zijn. De monumentencommissie wil juist het monument behouden en integreren in het MFC. Hiermee heeft van Baal de Raad op het verkeerde been gezet.

Lees verder

In nieuwbouwprojecten nog steeds geen sociale woningbouw

De bouw van sociale huurwoningen in Overbetuwe stagneert al jaren. Dit komt doordat het vorige College van B&W (CDA, D66) en het huidige College (CDA, GBO, VVD) projectontwikkelaars geen kaders meegeeft om sociale huurwoningen te bouwen. Zij laten de projectontwikkelaars wegkomen met het verhaal dat ze verlies draaien als ze sociale huurwoningen moeten bouwen. GroenLinks heeft het College hier de afgelopen jaren talloze malen op aangesproken en gepleit voor een harde eis van 30% sociale woningbouw voor nieuwbouwprojecten. Helaas heeft met name het CDA dit steeds tegen gehouden.

Lees verder

Pagina's