Nieuws

Regeren is vooruitzien

foto Rik van den Dam

Mijn inmiddels overleden opa zei het vroeger vaak “regeren is vooruitzien”. Hij had geen groter gelijk kunnen hebben; zeker als raadslid kom ik daar steeds meer achter. Over een kleine maand bespreken in we in de raad de kadernota. De kadernota is een document waarin de belangrijkste punten van het beleid en de financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven. Een boekje van 34 pagina’s waar we als GroenLinksers ruim een maand druk mee zijn.

Lees verder

Op bezoek bij GroenLinks Epe

foto Hanneke Bruinsma

Op 28 mei zijn Hanno en ik op bezoek geweest bij GroenLinks Epe. In Epe bestaat de raad uit 23 raadsleden. Twee daarvan zijn van GroenLinks, namelijk Wilma Baltus, tevens fractievoorzitter, en Jan Willem van der Baan. Daarnaast is 1 van de 4 wethouders, Jan Aalbers, óók van GroenLinks. Een kleine fractie, wel een wethouder, in een vergelijkbare gemeente: reden genoeg voor een bezoekje!

Lees verder

GroenLinks en de Railterminal Gelderland

Hoe zit het nu?

Tijdens de onderhandelingen is het GroenLinks Gelderland helaas niet gelukt om de RTG van tafel te krijgen. Bij de andere partijen bleek daarvoor helaas geen ruimte. Er is voor gekozen om dit geen breekpunt te laten zijn. Wel is in het coalitieakkoord afgesproken dat de bouw van de RTG ervoor moet zorgen dat de goederenstroom door Gelderland duurzamer en multimodaler wordt. Daarnaast is afgesproken dat de verkeersveiligheid bij de RTG moet verbeteren en dat de RTG goed moet worden ingepast. GroenLinks Gelderland en GroenLinks Overbetuwe zullen erop toezien dat deze afspraken onverkort worden nageleefd.

Lees verder

Pagina's