foto Rik van den Dam

Rik van den Dam

Raadslid en vice-fractievoorzitter

Ik ben Rik, 31 jaar en ik woon met mijn vriendin en twee katten in Zetten. Ik ben geboren en getogen in Driel en ben na mijn studietijd in Nijmegen weer gaan wonen in het prachtige Overbetuwe. Ik werk als Businesscontroller bij Werkkracht Ede. Dit is een bedrijf dat zich inzet voor zo regulier mogelijk werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een arbeidsbeperking.

Als raadslid houd ik me bezig met de thema’s Werk, Inkomen en Financiën. Ik vind dat je kansen in onze maatschappij nog te veel afhangen van je afkomst. Het belangrijkste wat ik wil bereiken zijn banen voor iedereen met een arbeidsbeperking. In mijn Overbetuwe maakt het niet uit wat je afkomst of geaardheid is, iedereen die een bijdrage wil leveren heeft gelijke kansen. Voor dit principe zet ik me deze raadsperiode in.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat we als gemeente bij het maken van nieuw beleid altijd samenwerken met de inwoners. Dit houdt voor mij in dat we op een transparante manier aan de slag gaan met de ontwikkelingen van plannen. Besluitvorming moet zoveel mogelijk in openbaarheid gebeuren. Ik ga me deze raadsperiode dan ook inzetten voor een actieve informatieplicht over alle genomen besluiten door ons college.