Deze routekaart is een tactisch stuk, waarbij het bedoeling is dat duurzaamheid een plek krijgt in alle beleidsterreinen. Dat klinkt goed, maar er was door het college geen voorstel gedaan over hoe dat vervolgens zou gaan gebeuren. In de voorronde heb ik daar vragen over gesteld. De wethouder gaf toen aan, in overleg met de griffie, dat dit onderdeel zou worden van de raadsvoorstellen die bij de beleidsstukken zitten.

Vaak is een toezegging van een wethouder voldoende, omdat deze wordt vastgelegd en onderdeel worden van het beleid. Maar in dit geval wilde onze fractie een stap verder gaan. Om onze controlerende rol goed te kunnen uitoefenen vinden wij het van belang dat we weten wat we van het college mogen verwachten. In overleg met de wethouder, die onze wens begreep en ook steunde, hebben wij een amendement ingediend. In de raad hebben alle partijen ingestemd met ons voorstel.

Wat betekent dit nu praktisch? In alle toekomstige raadsvoorstellen moet vermeld staan welke gevolgen er zijn voor energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Dit gaat dus nog niet over de stappen die er op die onderwerpen gezet moeten worden, maar in elk geval zijn de onderwerpen in beeld bij het opstellen van beleid. Kleine stapjes voorwaarts brengen ons ook verder!