GroenLinks ziet de aankoopregeling als een goede basis. Er zijn enkele amendementen in stemming gebracht om de regeling verder te verbeteren die wij uiteraard ondersteund hebben. Eén amendement stelde voor dat de huiseigenaar zelf een taxateur zou mogen kiezen, naast die van de gemeente. Het tweede ging over het moment waarop de woningeigenaar over verkoop moet beslissen; moet dit al voor de RTG in gebruik is genomen, of mag men eerst kijken hoe de overlast ervaren wordt? Helaas zijn deze amendementen niet aangenomen. Een derde amendement waarin wordt vastgelegd dat alleen woningen die vóór 14 maart 2007 zijn aangekocht in aanmerking komen voor de regeling heeft het wel gehaald.

Zoals gezegd was de Aankoopregeling Knoop 38 een goede basis. Met het aannemen van alle amendementen had de raad naast haar inwoners kunnen gaan staan. Soms is het nodig om een extra stap te zetten, zeker wanneer het gaat om grote financiële gevolgen voor particulieren. Daar is niet voor gekozen en daarom heeft de fractie van GroenLinks uiteindelijk tegen het voorstel gestemd. Goed voorstel, maar niet goed genoeg.

Overigens blijft ons standpunt over de railterminal: RTG, WEG ERMEE.