Er zijn teveel bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarom moeten de gemeenten snijden in het aanbod bedrijventerreinen.

De provincie Gelderland heeft de regio Arnhem-Nijmegen zo'n anderhalf jaar geleden opdracht gegeven met voorstellen te komen die een einde maken aan het overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel (‘weidewinkels’) in de regio. Een regionale stuurgroep Regionaal Programma Werken is hiermee aan de slag gegaan en vorige maand kon de partijen in de gemeenteraad uitspreken wat zij van deze concept voorstellen vond.

GroenLinks heeft is kritisch tegenover bedrijventerreinen en kantoren. De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot de eigen gemeente en nieuwe bedrijventerreinen en kantoren worden vaak neergezet terwijl er ook al veel leegstand en achterstallig onderhoud is in huidige kantoor- en bedrijfsgebouwen. Regelmatig worden zo een gezonde leefomgeving en de natuurlijke habitat van dieren en planten onnodig opgeofferd voor nieuwe ontwikkelingen.

Daarom is GroenLinks blij met het initiatief van de provincie om de hoeveelheid geplande bedrijventerreinen te beperken. Het college van Overbetuwe reageert heftig op het snijden in haar plannen. GroenLinks vindt dit onterecht. Overbetuwe blijft in de plannen genoeg bedrijventerreinen houden. Het is nog maar de vraag of er in 2020 al geplande terreinen moeten worden opgegeven.

Daar zit voor de GroenLinks ook een zorgpunt. Gemeentes hoeven pas in 2020 te snijden in de geplande bedrijventerreinen en kunnen dus nu snel grond in de uitverkoop gooien die ze in 2020 niet meer aan bedrijven zou mogen verkopen. Op die manier blijven ze niet met onverkoopbare bedrijfspercelen zitten. Maar het zal wel leiden tot kwalitatief minderwaardige bedrijven en op termijn verslonzing van de publieke ruimte.

GroenLinks heeft nu nog ingestemd met de reactie van het College, maar zal in september bij de definitieve uitwerking en het besluit over de bedrijventerreinen het college aanspreken om op regionaal niveau haar steentje  bij te dragen en bij haar beleid te kiezen voor een duurzame toekomstvisie. Financieel gewin op de korte termijn staat daar wat GroenLinks betreft haaks op.