munten
munten

Begroting 2019: niet ambitieus genoeg

Het gaat financieel goed in Overbetuwe. Dat blijkt ook weer uit de begroting van 2019 die begin november werd vastgesteld. Voor GroenLinks is het coalitieakkoord en de daaruit volgende begroting echter niet ambitieus genoeg. Er wordt te weinig werk gemaakt van de energietransitie, van het oplossen van de krapte op de woningmarkt en het verduurzamen van onze gemeente, inclusief huishoudens, instellingen en bedrijven.

Met moties en amendementen kan de gemeenteraad de begroting aanscherpen. Zo zijn we heel blij dat de hele raad de motie van GroenLinks over sociale woningbouw steunde. GroenLinks heeft hier jarenlang aan getrokken, nu eindelijk met resultaat: nieuwbouwprojecten moeten minstens 30% sociale huurwoningen bevatten en deze woningen moeten gebouwd worden door woningcorporaties. De samenwerking met andere partijen om deze motie goedgekeurd te krijgen was een voorbeeld van hoe GroenLinks de gemeenteraad graag ziet optrekken. Elke partij heeft eigen standpunten, maar samen zijn we gekomen tot een motie die gaat leiden tot concrete resultaten.

GroenLinks diende ook een amendement en een motie in over Klimaatbeleid. GroenLinks vindt namelijk dat de gemeente ambitieuze maatregelen moet nemen om CO2 te besparen, in plaats van te wachten op initiatieven vanuit de samenleving. Deze initiatieven komen bij gebrek aan beleid nu echter nauwelijks van de grond. Het amendement en de motie haalden het niet. Ook “groene” moties van andere partijen werden weggestemd door de coalitie van CDA, GBO en VVD. Voor GroenLinks was dit reden om tegen de Begroting 2019 te stemmen.

De financiële situatie van Overbetuwe is rooskleurig. De spaarpot van de gemeente zit goed vol (nu al zo’n 24 miljoen euro) en daar komt in 2019 ruim 2 miljoen euro bij. Voor GroenLinks is de berg met geld waar nu niets mee gedaan wordt echt een gemiste kans. Werk maken van energiebesparing en duurzame energie zijn zaken die niet kunnen wachten. Nu investeren is noodzakelijk om toekomstige generaties te behoeden voor de enorme gevolgen van klimaatverandering. Uiteraard blijft de fractie van GroenLinks zich inzetten om onze mooie gemeente de juiste kant op te laten bewegen.