Begrotingsraad 2019 Molukken

In de gemeenteraadsvergadering van 5 november werd de begroting voor het komende jaar behandeld. Helaas verliep het einde van de avond op een erg vervelende manier en GroenLinks wil daar graag bij stilstaan.

De commotie ontstond over een motie ingediend door D66 en medeondertekend door BOB en de PvdA. Het voorstel was om 10.000 euro beschikbaar te stellen voor noodhulp op de Molukken, waar door een aardbeving een schrijnende situatie is ontstaan en veel mensen dakloos zijn.

GroenLinks heeft geworsteld met deze motie. Gezien de binding van Overbetuwe met de Molukken en de ernst van de situatie daar willen we graag hulp bieden. Aan de andere kant vinden we het moeilijk het leed op de Molukken te plaatsen boven leed elders. Er zijn veel gebieden in de wereld, en situaties in Nederland, waar we graag zouden helpen. Ons budget staat het helaas niet toe om al deze mensen te helpen en kiezen voelt wrang, zeker omdat het gaat om gemeenschapsgeld.

Bij ons leidde dit tot de conclusie dat we wél iets willen doen voor de Molukken maar niet zoals voorgesteld in de motie die gisteren in stemming werd gebracht. Dat heeft zich ook geuit in hoe wij gestemd hebben. Twee van onze raadsleden stemden voor, twee stemden tegen de motie.

Nadat de motie in stemming werd gebracht en door een meerderheid in de raad werd verworpen ontstond er commotie in de zaal. We begrijpen de teleurstelling van de Molukse gemeenschap over de uitslag van de stemming. Dat dit echter leidde tot verbaal geweld en bedreigingen richting collega raadsleden van andere partijen gaat veel te ver. Wij staan ervoor dat alle raadsleden vrij moeten kunnen spreken en stemmen, ongeacht het onderwerp en of we het met elkaar eens zijn.

Daarnaast is het al dan niet geven van noodhulp wat ons betreft nog niet afgehandeld. Wij willen nog steeds hulp bieden voor de Molukken, net als andere partijen in de raad. Deze week gaan de politieke partijen daarover alsnog met elkaar in gesprek. We hopen dan ook dat er vanuit de politiek zo snel mogelijk een bevredigende manier gevonden wordt om gehoor te geven aan de oproep van de Molukse gemeenschap in Overbetuwe om de Molukken te helpen.