Op aandringen van GroenLinks gaat de gemeente de hulpverlening meer integraal aanpakken. Dit staat in het beleidsplan sociaal domein.

Op 16 mei 2017 heeft de gemeenteraad het beleidsplan sociaal domein 2017- 2021 unaniem aangenomen. Ook GroenLinks kon zich, hetzij met kanttekeningen, vinden in het beleidsplan, nu het zich nadat er aanpassingen zijn gedaan die zich richten op beleid wat meer aanstuurt op een integrale aanpak in de zorg

Deze aanpassingen in het beleidsplan zijn door het college aangebracht nadat tijdens de voorbereidende vergadering, door zowel GroenLinks als de VVD, ontevredenheid is geuit over het beleid tot nu toe en het ontbreken van voornemens om toe te werken naar een meer integrale aanpak. Ook bij toekomstige evaluaties zal GroenLinks kritisch blijven op dit gebied. Het ontbreekt in de gemeente Overbetuwe tot nu toe aan een integrale benadering vaan de voorkant van de hulpverlening. De kernteams, bij uitstek het middel, worden daarvoor te weinig gefaciliteerd en zijn te weinig uitgerust met deskundige professionals die direct met hulpverlening kunnen starten. En casemanagement kunnen uitvoeren wanneer toch blijkt dat er doorverwezen moet worden naar gespecialiseerde zorgaanbieders.

GroenLinks heeft verder een amendement van VVD en PvdA gesteund voor meer evaluatie momenten van het beleid en een motie, eveneens van PvdA en VVD, om de bedrijfsvoering op te nemen in het beleidsplan. Helaas hebben beide voorstellen het niet gehaald.

De Raad zal nu moeten wachten met een evaluatie van het beleidsplan tot medio 2018.

En de bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat (op het gebeid van het sociaal domein) wordt geen officieel onderdeel van het beleidsplan. Dat is jammer, want de Raad zou daardoor misschien iets meer inzicht kunnen krijgen op de invloed van de bedrijfsvoering op de uitvoering van de zorg.

GroenLinks blijft zoeken naar wegen om inzicht te krijgen in, en positieve invloed uit te oefenen op de zorg zoals deze in de gemeente Overbetuwe geregeld is.