Logo GroenLinks Overbetuwe

Beoogde coalitie had het anders willen doen.

Eerst Gemeentebelangen Overbetuwe, daarna de VVD Overbetuwe en tenslotte schoorvoetend het CDA Overbetuwe gaven gisteravond toe dat het starten van de onderhandelingen tussen VVD, GBO en CDA en het annuleren van het overleg op 3 april te vroeg kwam. Het onderhandelingsproces had op dit punt anders moeten lopen. We zijn blij met deze mea culpa. Jammer genoeg kwam er geen antwoord op de vraag waarom juist déze coalitie de voorkeur had van het CDA.

Verwezen werd naar analyses van programma’s, voorstellen van partijen en niet gecommuniceerde verslagen van gesprekken. Voor GroenLinks was dit debat een startpunt van reflectie, maar volstrekt onvoldoende om de door alle partijen gewenste transparantie te bereiken.
In het debat kwam verder naar voren dat de werkwijze die sinds 2006 is gehanteerd nu ook het uitgangspunt is. De verwachting is daarom ook nu weer dat de drie partijen zich zullen vastklampen aan een coalitieakkoord waarop door de inwoners van Gemeente Overbetuwe geen aanvullingen kunnen worden gedaan. We vrezen dat daarmee ook de bestuurscultuur en de wijze waarop inwonersparticipatie wordt vormgegeven niet gaan veranderen.

GroenLinks zal een nieuwe coalitie daar keer op keer op blijven aanspreken.
Dat het ook anders kan bewees Dimitri Horsthuis (GBO), die zich gisteren kwetsbaar opstelde; hij legde uit wat er mis was gegaan en maakte excuses. Wat GroenLinks betreft is dat nieuwe politiek. Spreek ons aan als wij fouten maken en applaudisseer als wij daar lering uit trekken. Zo hoort het en zo kunnen wij onszelf in de spiegel recht blijven aankijken.