De gemeentelijke bijdrage is in aanvulling op een subsidieregeling van de rijksoverheid die 30% van de kosten voor haar rekening neemt. Onze gemeente doet daar nog eens 30% bij. Het is echter aan de schoolbesturen om die landelijke subsidie aan te vragen en daar wringt een beetje de schoen. Uit het Strategisch Meerjarenhuisvestingsplan Onderwijs blijkt welke scholen slecht scoren als het gaat om het binnenklimaat. Niet al deze scholen hebben subsidie aangevraagd. De wethouder is dan ook verzocht om met deze scholen in gesprek te gaan.

Een tweede punt van kritiek is dat nu in verband met een rondwarend virus opeens versneld wel iets gedaan kan worden aan de luchtkwaliteit binnen schoolgebouwen. Dit terwijl andere thema’s uit het huisvestingsplan onderwijs naast lucht namelijk- energie, temperatuur, licht en geluid - niet meegenomen worden. Zo heeft het meer weg van korte termijn paniekvoetbal dan van een structurele en integrale aanpak voor het verbeteren van de kwaliteit van de schoolgebouwen. Want ook onze schoolgebouwen zullen mee moeten in de energietransitie en klimaatbestendig worden gemaakt. Daar lijkt de landelijke overheid vooralsnog geen haast mee te maken.

Ondanks onze kritiekpunten hebben we toch voor de financiële bijdrage vanuit de gemeente gestemd. Omdat we natuurlijk wel het belang zien van goede ventilatie voor de schoolgaande kinderen.