Door politiek gekonkel gaat de gemeente nog steeds geen haast maken van de bouw van sociale huurwoningen.

In februari 2017 heeft de gemeenteraad de Woonagenda vastgesteld. Hierin staat dat er vooral sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en dure koopwoningen moeten worden gebouwd, omdat hier in Overbetuwe het meeste behoefte aan is. Koopwoningen in het middensegment zijn er genoeg.

Toch zijn er de laatste jaren nauwelijks nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. En omdat er ook sociale huurwoningen worden gesloopt of verkocht, is sinds 2014 het totale aantal sociale huurwoningen zelfs met 100 afgenomen. Het wil dus bepaald niet vlotten met de bouw van sociale huurwoningen. Dit komt doordat de gemeente tot nu toe geen gebruik heeft gemaakt van instrumenten om sociale huurwoningen af te dwingen. Daardoor krijgen projectontwikkelaars de vrije hand en zij weigeren sociale huurwoningen te bouwen. Deze situatie is te doorbreken door minimumpercentages voor sociale woningbouw in bestemmingsplannen en exploitatieovereenkomsten op te nemen. Bouw je koophuizen, dan bouw je óók sociale huurwoningen. Op die manier kan de gemeente projectontwikkelaars dwingen de broodnodige sociale huurwoningen te realiseren.

GroenLinks heeft geprobeerd dit met een motie te regelen tijdens de behandeling van de begroting 2018. Aanvankelijk was er een meerderheid voor deze motie: alle oppositiepartijen plus collegepartij D66 dienden deze motie in. CDA was tegen omdat zij haar wethouder de vrije hand wil laten bij ontwikkeling van bouwprojecten. Maar toen het op stemmen aankwam, liepen twee raadsleden van D66 opeens over naar het CDA-kamp en haalde de motie het net niet.

GroenLinks betreurt het dat door politiek-strategische motieven mensen met een klein budget, starters, ouderen die langer zelfstandig willen wonen en statushouders nu nog langer moeten wachten op een sociale huurwoning. GroenLinks blijft zich inzetten voor structurele verandering van deze situatie.