De gemeente is nog steeds verkennend in gesprek met het Rentambt, waarbij het Rentambt ook aan het onderzoeken is of er mogelijk interesse is van ontwikkelende partijen voor deze locatie. Hierbij is vanuit de gemeente de randvoorwaarde meegegeven dat de boomgaard behouden blijft.

Zodra er meer duidelijk is over de wijze waarop het Rentambt invulling wil geven aan deze locatie wordt de raad opnieuw geïnformeerd.