Op 25 juni werd tijdens een snikhete raadsvergadering bij het allerlaatste agendapunt gesproken over de situatie op De Vriezenenck in Elst. Eerder die avond had de heer Brongers namens de omwonenden al ingesproken tijdens het raadspreekuur.

Ruim een week eerder was ik zelf in het gebied gaan kijken, op uitnodiging van de omwonenden. Het gaat hier om een gebied van 5.000 m2 in de oude kern van Elst dat in eigendom is van Stichting Rentambt van Over-Betuwe. De huidige pachtovereenkomst loopt in 2021 af. Door de eigenaar is gevraagd dit perceel leeg op te leveren en dat is waar het gesprek in de raad over ging. Want er staan daar 55 bomen die dan gekapt zouden moeten worden. Ogenschijnlijk zonder dat daar een goede reden voor is, anders dan dat de eigenaar dat graag wil.

Een lastige situatie, omdat de eigenaar dit van de pachter mag vragen en omdat de pachter dit binnen de geldende regels in Overbetuwe uit mag voeren. Waarom dan toch een motie?

De motie verzoekt het college te bekijken hoe de bomen beschermd kunnen worden tegen kap, deze kapbescherming zo lang te laten duren als dat er nog geen andere bestemming voor het perceel is, te zorgen dat er nu niks gebeurt wat niet teruggedraaid kan worden en uiterlijk 31 augustus 2019 te laten weten wat de mogelijkheden zijn. Daarmee weten we dus nog niet wat de uitkomst zal zijn.

Door samenwerking met PvdA, VVD, ChristenUnie en D66 is deze motie tot stand gekomen. Uiteindelijk stemden 2 leden van GBO ook voor de motie, waarmee hij het haalde met 15 stemmen voor en 12 tegen. We kijken uit naar de antwoorden van het college.

Meer informatie over het gebied kunt u vinden op http://www.vriezenenck.nl/