Op 21 maart was het precies 70 jaar geleden dat de eerste Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland werden gehaald, onvrijwillig welteverstaan. Omdat Nederland de Molukkers een eigen staat beloofde, zou hun verblijf tijdelijk zijn, slechts een paar maanden. Integreren was daarom niet nodig. Intussen kwam van de eigen staat niets terecht en werd het verblijf permanent. Hierdoor heeft de eerste generatie Molukkers zich nooit thuis gevoeld. Voor de 2e, 3e en 4e generatie ging de integratie gelukkig iets gemakkelijker. Alleen is de achterstand op verschillende gebieden er nog steeds en is dit een direct gevolg van de manier waarop de Molukkers bij aankomst zijn opgevangen. Nederland heeft nooit toegegeven dat de ontvangst en opvang van de Molukkers in Nederland onwaardig was en dat zij afgescheept zijn met een loze belofte van een eigen staat.

Elf burgemeesters van gemeentes met een grote Molukse gemeenschap hebben de regering opgeroepen om dit leed eindelijk te erkennen en om meer te investeren in de Molukse gemeenschap. Dit kan onder andere door versterking van de Molukse identiteit, cultuur en geschiedenis en ondersteuning op sociaaleconomisch gebied. Inmiddels is het aantal ondersteuningen al gegroeid tot 17. GroenLinks was verbaasd dat Overbetuwe hier niet tussen zat, terwijl hier toch zo’n 1000 van de ruim 71.000 mensen met een Molukse achtergrond wonen. Daarom hebben wij in de raadsvergadering van 23 maart 2021 hierover raadsvragen gesteld aan de burgemeester.

De burgemeester antwoordde dat zij niet betrokken was bij de totstandkoming van de brief. Ze zegde toe dat de gemeente zich alsnog bij de oproep zal aansluiten, na het raadplegen van de Molukse gemeenschap in Elst. GroenLinks is blij met deze toezegging en hoopt dat dit zal bijdragen aan een volwaardige plaats voor de Molukse gemeenschap in de Overbetuwse samenleving.

Ook besloot de gemeente diezelfde avond tot een concreet gebaar: een mede door GroenLinks ingediende motie werd raadsbreed aangenomen. Er gaat in Elst een plaquette geplaatst worden die herinnert aan het Molukse woonoord Snodenhoek.