Fietsen is gezond, veilig en klimaatvriendelijk. Ondanks dat het college overal verkondigt dat het gezonde en schone mobiliteit wil bevorderen komen fietsers er keer op keer bekaaid vanaf. Al twee jaar roept GroenLinks dat de fietspaden naast Rijksweg noord en Zuid te smal zijn en al twee jaar gebeurt er niets. In de toekomstige tunnel onder het spoor bij Rijksweg Noord worden fietsers in een veel te smalle fietsfuik geperst en het college weigerde geld uit te trekken om deze toekomstbestendig te maken. Het fietspad langs de Linge, oorspronkelijk gepland om in 2020 te worden aangelegd, wordt steeds uitgesteld. Op de dijken en binnenwegen is fietsen gevaarlijk en er wordt niet ingegrepen. Diverse verbeteringen in het fietsnetwerk, zoals aangekondigd in de fietsagenda, worden bij nader inzien niet uitgevoerd.
In de begroting 2021 wentelde het college nog eens extra bezuinigingen af op de fietser. Daarom diende GroenLinks tijdens de behandeling in de raad een amendement in om deze bezuinigingen te schrappen en ervoor te zorgen dat de gemeente de ambities om de mobiliteit veiliger en groener te maken daadwerkelijk waarmaakt. Al snel bleek de coalitie van CDA, VVD en GBO dit niet te willen steunen. GroenLinks koos er daarom voor dit amendement te bewaren om bij de behandeling van het mobiliteitsbeleid wederom te wijzen op het belang van fietsen voor gezonde, veilige, en schone mobiliteit.