De verhuurdersheffing is een belasting die woningcorporaties moeten betalen. Hij is ingevoerd om gaten in de begroting te dichten. Gevolg is dat corporaties jaarlijks 1,7 miljard minder kunnen investeren in betaalbare woningen. De teller staat nu op meer dan 10,5 miljard sinds de invoering in 2014. Tijdens de raadsvergadering diende GroenLinks een motie in om ons als gemeente aan te sluiten bij de steeds groter wordende groep gemeentes die de regering oproept de verhuurdersheffing zo snel mogelijk af te schaffen. De motie sneuvelde omdat coalitiepartijen CDA, VVD en GBO (lokale partij) vonden dat de oproep van de gemeente Overbetuwe niet zou helpen. GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat deze partijen niet elke kans aangrijpen om de bouw van betaalbare woningen vlot te trekken.

Dit geldt ook voor een over speculatie op betaalbare koopwoningen. GroenLinks diende samen met D66, PvdA en lokale partij BOB een motie in om een woonplicht in te voeren voor nieuwbouwwoningen. Dit zou moeten voorkomen dat een speculant betaalbare koopwoningen opkoopt en voor de hoofdprijs gaat verhuren of voor een hogere prijs gaat doorverkopen. Bovendien drijft dit opkopen de prijs van betaalbare woningen op. Ook hier wilde de coalitie van CDA, VVD en GBO niets aan doen. Zij staken hun kop in het zand en vroegen zich af of speculatie in Overbetuwe wel voorkomt. Dit terwijl het in buurgemeentes al aan de orde van de dag is en een woonplicht speculatie aantoonbaar voorkomt.

Er is gelukkig ook goed nieuws. Zo worden de diverse stimuleringsleningen gecontinueerd, zoals starterslening en leningen voor toekomstbestendig wonen. Voor starters is daarnaast de maximale koopsom opgehoogd van 200.000 naar 310.000 euro. Dit is goed nieuws omdat dit bijdraagt aan betaalbare woningen voor iedereen. Ook goed om te weten is dat de duurzaamheidslening is ondergebracht onder de noemer toekomstbestendig wonen. Deze leenmogelijkheid blijft dus bestaan!