Een proces wat al lange tijd aan de gang is, lijkt niet gestopt te worden door de toename van het aantal inwoners. De meeste winkels in de Dorpsstraat zijn één voor één verdwenen. De vorige dorpsraad heeft het bijltje er maar bij neergegooid. Van het indertijd opgestelde Dorps Ontwikkeling Plan is weinig terecht gekomen.

Is Driel dan een suf forensendorp geworden? Nee, dat kun je nu ook niet weer zeggen. Het verenigingsleven bloeit volop, van het sportpark wordt flink gebruik gemaakt, de kerken vervullen een actieve rol in de samenleving, de activiteiten rondom het jaarlijkse Kersenfeest worden druk bezocht, evenals de kinderweek in de laatste week van de zomervakantie en niet te vergeten de jaarlijkse Polenherdenking. En met Sinterklaas heeft het dorp een traditie hoog te houden en wordt in de weken voorafgaand aan de 5e december omgedoopt tot Madriel.

Het feit dat de gemeente 3 miljoen heeft uitgetrokken voor de revitalisering van het dorp heeft de mensen wel wakker geschud. Er is een nieuwe dorpsraad opgestaan in de vorm van de stichting Samen Driel en er wordt gewerkt aan de plannen voor een Hart van Driel. De initiatiefgroep heeft goed geluisterd naar de behoeften van de dorpsbewoners en ontwikkelt nu op tal van terreinen initiatieven om het dorp leefbaarder te maken. Rondom de door de bewoners aangedragen thema’s zijn werkgroepen geformeerd en ook de ondernemers in het dorp hebben zich er nu bij aangesloten.

Voor de zomer is de gemeenteraad in een Ronde Tafelgesprek bijgepraat door het nieuwe dorpsplatform over de ontwikkelingen in Driel. Centraal in de aanpak is een verbetering van het centrum in de vorm van een plan voor een Hart voor Driel. Maar ook zaken als zorg, onderwijs, duurzaamheid, verkeer en vervoer, ontmoeten, wonen, groen, sport en recreatie hebben een plek gekregen in het beleid van Samen Driel.

Om de plannen verder te kunnen concretiseren is in de laatste raadsvergadering het initiatief Hart van Driel door de raad omarmt en is aan het College opdracht gegeven om tot een projectaanpak te komen. In de voorbereidende vergadering is daarbij aangegeven dat de kosten voor de ambtelijke inzet niet ten laste mogen komen van het gereserveerde bedrag. Dat moet beschikbaar blijven voor het dorp. GroenLinks ziet dan ook uit naar de verdere uitwerking van de plannen en hoopt dat de initiatiefnemers in dat proces blijven koersen op de door de bewoners van het dorp naar voren gebrachte behoeften. En als inwoner van het dorp zal ik dit dan ook met meer dan normale belangstelling blijven volgen.