Naar aanleiding van het armoedebeleid is er op 25 juni 2019 door D66, GroenLinks en PvdA een motie ingediend; compensatie eigen risico chronisch zieken. Dit omdat de overheid de regeling die er bestond heeft afgeschaft.

Het college is met een voorstel gekomen om mensen met een inkomen wat niet hoger is dan 130 procent van de minimumgrens tegemoet te komen door gebruik te maken van een verzekering van Menzis, die tevens het eigen risico dekt. Een dure verzekering waarvan de gemeente een deel betaald.

Het voorstel is op 1 oktober door de Raad aangenomen. GroenLinks is blij met de regeling. Voor mensen die een beperkt inkomen hebben en vaak of chronisch ziek zijn kan deze voorziening preventief werken en voorkomen dat zij vanwege hun zorgkosten in de financiële problemen komen.

Wat betreft armoedebeleid is het nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn veel mensen die al een betalingsachterstand hebben bij hun zorgverzekeraar en zij kunnen niet zomaar overstappen. Zij moeten daar allerlei ingewikkelde procedures voor doorlopen waarvoor ze vaak niet aan de eisen kunnen voldoen. Ook voor hen dient meegedacht te worden aan een oplossing.