Op 30 juni vond het eerste (!) coronadebat in Overbetuwe plaats. Er lagen geen voorstellen voor waarover we konden stemmen, maar alle partijen kregen de gelegenheid om hun inbreng te leveren. Namens GroenLinks mocht ik de honneurs waarnemen.

Voor ons allemaal zijn het bijzondere tijden die veel van ons vragen. We moeten wennen aan zaken waar we een jaar geleden nooit over nagedacht hadden. Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld minder verkeer en daardoor amper files. Er is meer waardering voor vitale beroepen, zoals in de schoonmaak, de zorg en het onderwijs.

In april en mei werd ook de Enquête buitenruimte gehouden. Uit de resultaten blijkt dat veel inwoners van Overbetuwe een voorkeur hebben voor de fiets ten opzichte van de auto, dat de auto’s op straat te gast zouden moeten zijn en dat als er dan parkeerplaatsen moeten komen deze groen zouden moeten zijn. Wij waren erg blij met deze resultaten! Door de 1,5 meter afstand die we moeten houden is het extra belangrijk om goed na te denken over de inrichting van de openbare ruimte. De wethouder gaf desgevraagd aan nog geen rekening te hebben gehouden met 1,5 meter afstand in de voorbereidingen van de bespreking van de enquête na de zomer, maar dat nu wel te gaan doen. Onze fractie zal dit volgen en jullie op de hoogte houden.

Het coronavirus zal de komende tijd een grote stempel blijven drukken op onze levens. Laten we het geduld en de rust opbrengen om hier goed mee om te gaan, in het belang van ons allemaal. Alleen samen krijgen we corona eronder.