Op 12 mei had ik mijn eerste werkdag. Ik kreeg een rondleiding door het gemeentehuis en verder was het veel handen schudden en namen onthouden. In de middag stond alweer de eerste collegevergadering op de agenda! De dagen die volgden stonden in het teken van kennismaken met veel ambtenaren die aan het werk zijn voor onze inwoners. De eerste regionale bijeenkomst is inmiddels ook een feit. Ik was aanwezig bij een interessante bijeenkomst over warmte uit water. Een onderwerp wat voor onze gemeente tussen Rijn en Waal zeker kansen biedt.

Om geen misverstanden te laten ontstaan over de voor ons belangrijke thema’s heb ik ook aandacht besteed aan mijn kamer. Aan de muur foto’s van paarden en ik heb ook een flinke hoeveelheid planten. Dat om aan te geven waar voor ons de komende periode de focus op ligt. Een groen en duurzaam Overbetuwe!

De komende periode staat in het teken van de begroting 2023. Dit is het belangrijkste document waar alle plannen uit het coalitieakkoord vertaald moeten worden in concrete acties en beschikbare middelen. Als wethouder financiën ben ik eindverantwoordelijk voor dit proces. Verder ga ik vooral in gesprek met onze inwoners, wijkplatforms, verenigingen en ondernemers. Heb jij een goed idee voor onze gemeente neem dan gerust contact op voor een kop koffie!