Om het geheugen een beetje op te frissen: de Omgevingswet bundelt (bijna) alle wetten op het gebied van het ruimtelijk domein. Ook de regels die er zijn (waaronder de milieuregels) worden gebundeld in 4 regelingen (voorheen waren het er 26). Dit alles onder het motto ‘Sneller en beter’.

Wij zien het als onze taak om dat ‘beter’ te waarborgen en de GroenLinkswaarden op dezelfde wijze of liever zelfs beter dan voorheen te regelen.

Een kleine geruststelling: zolang we niets doen, wordt het niet ongemerkt slechter! De wetgeving kent de zogeheten Bruidsschat. Dat betekent dat zolang er lokaal niets nieuws besloten is, de oude (milieu)normen van kracht blijven. Daar zit wel een limiet aan: in 2029 wordt de raad geacht een beslissing genomen te hebben, anders vervalt alles. Met een lokaal besluit kun je huidige normen soepeler maken of juist strenger, afhankelijk van wat de plek vraagt.

Ook worden nogal wat bevoegdheden uiteindelijk bij het college gelegd, als een ontwikkeling tenminste binnen het door de raad vastgestelde Omgevingsplan past. Dat betekent dat we extra goed moeten gaan opletten als we de huidige bestemmingsplannen gaan vervangen door één (gemeentebreed) Omgevingsplan. Hiervoor heeft de gemeente nog tot 2029 de tijd; in de nabije toekomst staat dat nog niet op de agenda.

Het nieuwe Omgevingsplan moet passen binnen het kader van de Omgevingsvisie. Overbetuwe heeft vorig jaar een Omgevingsvisie vastgesteld. Als GroenLinks waren we niet tevreden met dit stuk, omdat we het nietszeggend vonden. Daarom hebben we indertijd ook tegen deze visie gestemd. Maar de meerderheid van de raad was vóór, dus is de visie aangenomen.

We zijn aan het voorsorteren op de situatie dat een ontwikkeling niet in het Omgevingsplan past (terwijl dat plan er dus nog niet is…). We kunnen als raad namelijk besluiten dat het college niet zomaar beslissingen mag nemen, maar dat ze eerst de ‘wensen en bedenkingen’ van de raad moet aanhoren. Het college kán de mening van de raad naast zich neerleggen, maar de raad heeft dan allerlei instrumenten om het college tot de orde te roepen. Als ik in de schoenen zou staan van een college, zou ik de mening van de raad niet zomaar naast me neerleggen…

Een raadswerkgroep (waaraan namens GroenLinks Hanneke en ik in deelnemen) is een besluit aan het voorbereiden in welke gevallen het college de raad om hun mening moet gaan vragen. Dat stuk zal in januari 2021 het levenslicht zien, waarna de raad er een besluit over moet gaan nemen. Wil je betrokken zijn bij dit proces? Meld je dan even bij Hanneke of mij.