Er zijn veel verschillende wetten en regels die erover gaan. Toch is het soms onduidelijk wat er al geregeld is en wat nog niet of onvoldoende. We hebben daarom technische vragen gesteld die op 15 januari van dit jaar uitgebreid beantwoord zijn. We dachten daarmee voldoende informatie te hebben om met de andere politieke partijen in gesprek te gaan over dit onderwerp, maar zij dachten hier anders over. Daarom hebben we besloten om een motie in te dienen, die mee ingediend werd door PvdA.

De motie vraagt het college met een discussiepaper te komen. Deze zou in 2016 al geschreven worden, maar daar is om onduidelijke redenen niets van gekomen. Tijdens het debat in de raad zijn we erop uitgekomen dat het college uiterlijk op 1 maart 2021 met een discussiepaper over dierenwelzijn komt. Het discussiepaper zal gaan over dierenwelzijn in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld het welzijn van huisdieren maar ook van zwerfdieren, plaagdieren en dieren in de veehouderij. Inmiddels is ook duidelijk dat wethouder Faber-de Lange portefeuillehouder wordt. Het is goed dat dit bekend is, want nu weten we tenminste wie de verantwoordelijk wethouder is. De motie werd uiteindelijk breed gesteund, alleen BOB stemde tegen.

Dit alles zegt overigens nog niks over de uiteindelijke inhoud van eventueel nieuw beleid. Dit gaat alleen nog maar over het organiseren van een goede basis voor een gesprek met alle politieke partijen. Als de discussiepaper er is gaan we kijken welke mogelijkheden er in Overbetuwe zijn om het dierenwelzijn te verbeteren. We houden jullie op de hoogte!