De Dierenbescherming werkt met 40 aanbevelingen op het gebied van dierenwelzijn. Eerder werd al duidelijk dat Overbetuwe aan 29 van deze aanbevelingen niet hoeft te werken, omdat het al geregeld is of niet van toepassing is. Van de overige elf aanbevelingen is onduidelijk wat de kosten zouden zijn als we deze over willen nemen. Dat moet dus uitgezocht worden.

Vorig jaar hebben we in de raad al gesproken over dierenwelzijn, maar heel concreet zijn de acties nog niet geworden. Dit komt mede door een gebrek aan financiële middelen en ambtenaren die het werk kunnen doen. Wij hebben de behandeling van de Begroting 2023 daarom aangegrepen om te zorgen voor geld voor dit onderzoek. Ons amendement stelde voor €10.000 vrij te maken zodat het college kan uitzoeken hoeveel geld er gemoeid is met de mogelijke uitvoering van die elf aanbevelingen. Met die informatie op zak kan de raad bepalen welke aanbevelingen we over willen nemen. Ik ben blij om te kunnen vertellen dat de gehele raad het met ons eens was en het geld daarom ter beschikking heeft gesteld.

Ik had niet verwacht dat dit proces zoveel tijd zou kosten, maar ben blij met deze volgende stap. Er volgen er nog meer, we houden u op de hoogte!