confidential stempel

Doorbreek de beslotenheid: GroenLinks doet oproep aan Overbetuwse partijen

GroenLinks wil radicaal breken met de cultuur in Overbetuwe. Daarvoor heeft GroenLinks-voorman Hanno Krijgsman drie voorstellen gedaan over openheid, transparantie en participatie rondom de coalitievorming.

Hanno Krijgsman: “Een goed begin is het halve werk en daarom willen we er direct na de verkiezingen een start mee maken.” De partij doet drie voorstellen. Het overleg tussen fracties op 22 maart, waar de inzet rondom samenwerking in een college wordt besproken, wordt openbaar. Ten tweede wil GroenLinks dat het nieuwe college streeft naar een raadsprogramma in plaats van een collegeprogramma. Tot slot moet het afgesproken programma ter consultatie worden voorgelegd aan de inwoners voordat de gemeenteraad er instemming aangeeft.

Krijgsman: “Dit is onze inzet, maar wellicht hebben andere partijen nog goede aanvullingen. We horen ze graag en zullen de waarde ervan beoordelen.” GroenLinks Overbetuwe vindt dat inwoners inzicht moeten krijgen in de overwegingen van de bestuurders bij het maken van keuzes. Dit moet het vertrekpunt zijn bij de onderhandelingen over een coalitie na de raadsverkiezingen.

Fractievoorzitter en lijsttrekker Hanno Krijgsman: “GroenLinks is voorstander van een open en transparante bestuursstijl. Daarom doen we deze voorstellen. We willen definitief afrekenen met achterkamers.” Tot nu toe vindt in de gemeente Overbetuwe het maken van afspraken over de wijze van coalitievorming achter gesloten deuren plaats. Ook nu weer staat de bijeenkomst van de fractievoorzitters op 22 maart als een besloten vergadering op de agenda. “Het liefst zien we dat het hele onderhandelingsproces in het openbaar gebeurt, maar dat is wellicht voor een aantal partijen in de raad nog een brug te ver”, aldus de heer Krijgsman. Dat is tot nog toe maar gelukt in een paar gemeenten in Nederland en de gemeente Overbetuwe heeft niet de reputatie de meest vooruitstrevende te zijn als het gaat om bestuurlijke vernieuwing.

Krijgsman stelt dan ook voor om tot een raadsakkoord te komen voor de komende vier jaar. Dat wil zeggen een programma op hoofdlijnen waaraan door alle partijen is meegewerkt en dat ook op de steun van de voltallige gemeenteraad kan rekenen. “Hiermee voorkom je een dichtgetimmerd coalitieakkoord en zorg je voor flexibiliteit. We hopen zo vanuit het college nieuwe ontwikkelingen en suggesties door de bevolking of creatieve voorstellen van de oppositie mee te kunnen nemen. Dat lijkt ons een goede zaak.” Met een raadsakkoord is al in meerdere gemeenten ervaring opgedaan, onder andere in Almelo, Etten-Leur, Leiden en Oude IJsselstreek.

Om de burgers optimaal invloed te geven op de hoofdlijnen voor de komende vier jaar kiest Krijgsman ervoor om het concept van dit akkoord in een consultatie voor te leggen aan inwoners. Die kunnen zo hun visie geven voordat de gemeenteraad het vaststelt. “Op die manier maak je de lokale democratie levendig en geef je iedereen de kans om invloed uit te oefenen.” Het is nog onduidelijk in hoeverre andere partijen hierin mee willen gaan.